kritikk

Laminert lykke

På Galleri K flyter innslag av glitter og mønster sammen i en naiv estetikk. I Sara Christensens utstilling Verden har fire hjørner fryses klisjéen...

kritikk
Ransves prosess

Ransves prosess

I Bjørn Ransves utstilling på Trafo i Asker er den kunstneriske prosessen i fokus, både den tematiske og tekniske. Som betrakter er det spennende å...

kritikk
Kvinneparken

Kvinneparken

Av temaene i debatten om skulpturparken på Ekeberg, var det kun ett som angikk det kunstneriske uttrykket: Ringnes’ ønske om at parken skulle være...