Alt som glimrer

Med strikking og imitert gull åpner Ane Vik Eines for nye refleksjoner rundt en tradisjonstung teknikk og objekters symbolverdi.

Ane Vik Eines, Stone Cold Gold, installasjonsfoto. Foto: Øystein Thorvaldsen

Ane Vik Eines, Stone Cold Gold, installasjonsfoto. Foto: Øystein Thorvaldsen

I utstillingen Stone Cold Gold på SOFT galleri i Oslo har Ane Vik Eines (f. 1983) fylt gallerirommet med gull og glitter. Ambisjonen er å bryte med de konvensjonelle forventningene knyttet til strikking, spesielt i forhold til typisk materialbruk og ikke minst dets renommé som hobbysyssel. I studietiden valgte Eines å fordype seg i strikking, en teknikk hun stadig utforsker på nye måter, og som også åpner for andre temaer.

Stone Cold Gold baserer seg på – og er en videreføring av – Eines’ tidligere verksserier Etterdønning (2013) og Ebb (2014), der det gjennomgående er ulike tekstile materialer som holdes oppe av blant annet trestokker, og der kunstnerens interesse for glitrende og skinnende materialer er underliggende. Med Stone Cold Gold er gallerirommet inntatt av forskjellige nyanser av gull, blandet sammen med kontrastfylte detaljer av stein og tre. Utstillingen består av tre separate verk: The Gleam, Stone Cold Gold og Iced Out, men de spiller tydelig på de samme elementene, hvilket gjør at utstillingen gir inntrykk av én helhetlig rominstallasjon.

Ane Vik Eines, The Gleam. Foto: Øystein Thorvaldsen

Ane Vik Eines, The Gleam. Foto: Øystein Thorvaldsen

Gylden mimesis
Rett innenfor døren er The Gleam plassert, og verket fungerer som et blikkfang gjennom vinduet fra gaten utenfor. Bygget opp av to lange tregreiner som støtter seg på hverandre, holder de oppe et stykke tekstil i strikket gull. Under flagrer tre meter lange konfettiremser festet tett i tett over grenene, før de forsvinner under et teppe av syntetiske materialer. Tilsynelatende holdes det hele oppe av ren magi, og ikke helt ulikt gullets typiske egenskaper har det en forførende effekt.

På tross av The Gleam’s besnærende kvaliteter, er likevel Iced Out det verket som skiller seg tydeligst ut. Det består av seks gjennomborede steiner festet på gullenker i forskjellige tykkelser og kvaliteter. Som tittelen hinter om, kan de seks objektene minne om hiphop-kulturens enorme gullkjeder med anheng dekket av diamanter, som ofte kalles «Ice» eller «Bling». Slanguttrykket assosieres med smykker og tilbehør som glitrer og skinner, symboler som igjen konnoterer sosial status. Gjennom bruk av uedle materialer trekker Eines her opp noen paralleller mellom det syntetiske gullets mimesis av det naturlige edelmetallet, likeså med plasseringen av steiner der diamantene skulle ha vært.

Nettopp kontrasten mellom det naturlige og det syntetiske er essensiell og gjennomgående i Stone Cold Gold. Samtidig er det en uunngåelig sammenheng mellom stein, tre og gull idet de alle er naturlige materialer. Denne sammensetningen åpner for tanker om autensitet og ekthet, i et samfunn der naturen kan skapes på etterspørsel, og kopien ofte kan være like verdifull som originalen.

Naturens krykker
Også i tittelverket Stone Cold Gold holdes syntetiske gulltekstiler oppe av trestokker. De fire tekstilene som er satt sammen til et verk, viser store variasjoner av taktilitet og forskjellig materialbruk. Noen er myke og tilbøyelige, andre er harde og tydelig vanskeligere å jobbe med. Tekstilene er alle strikket, og Eines har variert mellom store og små pinner, noen er til og med strikket på hennes egne armer. Ved å bruke ukonvensjonelle teknikker og materialer, vendes betrakterens tanker mot andre kvaliteter ved verkene, og vekk fra de foreliggende forventningene om hva strikk egentlig er og hva det kan symbolisere. Slik lykkes Eines med å utfordre den klassiske formen for strikk, samtidig som det åpnes for paralleller til hva gullet som edelt metall kan symbolisere.

I verkene The Gleam og Stone Cold Gold er trestokkene ubehandlet, krokete og tynnere og svakere mot sitt ytterpunkt. Som spe krykker minner de oss om den hårfine balansen mellom det å stå oppreist og det å være knekt. Sett i sammenheng med det glorete materialet som skinner av gull, blir vi minnet om at naturen er mer enn det vi har blitt vant med i kapitalismens og industrialismens tidsalder, hvor den som regel behandles som materiale for produksjon av praktiske artikler.

Ane Vik Eines,  Stone Cold Gold. Foto: Øystein Thorvaldsen

Ane Vik Eines, Stone Cold Gold. Foto: Øystein Thorvaldsen

Varefetisjismen
Edelmetallet gull har gjennom tidene stått sentralt i alt fra religiøse sammenhenger til kunst og som bestanddel i elektronikk. Det har et svært bredt bruksområde fordi det er lett å bearbeide og svært lite reaktivt. Mest av alt er gullet likevel brukt i fremstilling av smykker, mynter og andre verdigjenstander, og har alltid vært symbol for status og økonomisk posisjon.

Alle objektene vi omgir oss med, som ofte kun besitter funksjonen av mimesis, kan sees i sammenheng med det marxistiske begrepet om varefetisjisme, som er knyttet opp mot kapitalismekritikk. Begrepet er basert på at en vare ikke bare er en materiell ting med en verdi bestemt av dets naturlige egenskaper, men et objekt som eksisterer i en sosial kontekst: det kapitalistiske systemet. Den gjennomsnittlige konsumenten har ingen idé om hvilket materiale en kler seg i, hvor klærne er produsert eller hvem som produserte dem. Det samme gjelder middagen på bordet, putene til sofaen og IKEA-hyllene på soverommet. Reiseveiene er lange og produksjonen enda billigere, men det eneste som tilsynelatende betyr noe er objektet i våre hender, det fetisjerte objektet, og hva det symboliserer.

Med utstillingen Stone Cold Gold er Eines inne på et stødig prosjekt, der det åpnes for erfaringer på flere nivåer. I kontrasten mellom edle og uedle materialer retter hun fokus mot menneskets higen etter statussymboler og objekter, noe som har resultert i etterspørsel fremfor autentisitet. I den  varierte tilnærmingen til de formale grepene, ligger dessuten en interessant utfordring av strikkens tradisjonstunge teknikk.

Utstillingen vises til 2. august. 

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*