KUNSTforum (papir) feirer ett år

Idag foreligger KUNSTforum 3 2010 i løssalg over hele landet. Vi runder ett år på papir og her publiserer vi lederen som står på trykk i papirutgaven.

Med dette nummeret av KUNSTforum runder vi ett år med utgivelser i papir og litt lenger med nyhetssaker og omtaler på nett. I løpet av året har vi gjort en del positive erfaringer og prøvd ut litt forskjellig typer saker. I bunn ligger de rammene vi la i det første nummeret med profiler, intervjuer, kunstnerpresentasjoner, portrettintervju, en større byreportasje, en kritisk gravesak, essay, markedsforum, bokforum og utstillingsguide.

I dette nummeret har vi fått på plass det vi kaller content og context – innhold og kontekst, verk og galleri. I en kunstverden hvor konteksten et verk vises i har vel så mye å si som verket selv, synes vi det kunne være fint å ha både en presentasjon av kunstverk og en presentasjon av forskjellige gallerier. Nytt fra dette nummeret er også denne korte introduksjonen til magasinet. Her ønsker vi å redegjøre litt for de redaksjonelle valgene vi tar, uten at dette blir en leder der vi fronter kritiske synspunkter, det gjør vi heller på nett når vi mener det er nødvendig.

Erfaring har vist at det er interesse for et uavhengig kunsttidskrift med kunskapsrike artikler skrevet i et språk som folk forstår. Derfor øker vi fra tre utgivelser i året, som var den opprinnelige planen, til fire, samt at vi øker opplaget.

Foreliggende nummer tilbyr en god variasjon av saker. Vi har intervjuer med kunstnerne Svein Flygari Johansen og Christine Istad, direktør for Bergen Museum, Erlend Høyersten, og portrettintervju med gallerist Randi Thommesen. Vi har også kunsthistoriske artikler om Fluxus-bevegelsen, Mathias Skeibrok og «maleklatten», byreportasje fra Amsterdam, en gravende reportasje om kunstnerstyrte visningssteder og et essay om Malcolm McLaren. I tillegg har vi faste spalter om markedet, bøker og personer som har markert seg i kunstfeltet.

Vi håper at KUNSTforum kan fortsette å være et nødvendig og variert forum for kunstsamtalen og være et viktig supplement til kunstopplevelsen.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*