Det skulpturelle fotografiet

Denne uken flyttet The Plantation inn på Fotogalleriet, og frem til 23. august er gallerirommet gjort om til et studio. Her har fem nordiske fotokunstnere fått én dag hver til å arbeide slik de måtte ønske, men med gitte materialer.

Dag 2 Fotostudio, Vilde Rolfsen. ©The Plantation

Dag 2 Fotostudio, Vilde Rolfsen. Foto: Trine Stephensen

The Plantation er et initiativ der ungt fotografi står i fokus, og forskjellige sjangere og teoretiske perspektiv utforskes. Med base i London ble The Plantation grunnlagt av Trine Stephensen og Ida Elevine Berge i 2012. Siden har de to kuratert ustillinger på stadig nye visningsarenaer. De har også organisert en online plattform, The Plantation Collective, som fungerer som en nettdatabase der kunstnere blir intervjuet og presentert med en serie av sine egne fotografier. I tillegg har de utgitt fire fanziner, under fellestittelen The Plantation Journal. The Plantation Journal’s tidligere utgaver har tatt for seg temaene Sculptural Photography, Sculptural Body, Sculptural Landscape og Sculptural Geometry.

Fotostudio
I perioden 17. til 23. august har The Plantation inntatt Fotogalleriet i Møllergata i Oslo med det eksperimentelle prosjektet Fotostudio. I fem dager skal kunstnerne Christian Tunge, Vilde J. Rolfsen, Sara Skorgan Teigen, Petter Berg og Johan Rosenmunthe få hver sin dag der galleriet er deres studio.

Kunstnerne er et utvalg skandinaviske kunstnere. Mens Tunge, Rolfsen og Skorgan Teigen hovedsakelig er aktive på den norske scenen, bor og arbeider Berg i Sverige og Rosenmunthe i Danmark. Tunge er utstillingskoordinator på visningsrommet MELK i Oslo som fokuserer på fotografi, der både Berg og Rosemunthe tidligere har stilt ut.

Sokkel med utdelte materialer for to av fem kunstnere.

Sokkel med utdelte materialer for to av fem kunstnere. Foto: Trine Stephensen

Til prosessen og utstillingen Fotostudio har The Plantation-teamet valgt ut kunstnere med svært varierende produksjoner, men de har et fellestrekk i sitt fokus på det objektbaserte fotografiet. Ofte komplimenteres dette i de respektive kunstnernes arbeider av monokrome flater med fokus på tingenes skulpturelle egenskaper. At kunstnerne i Fotostudio har blitt tildelt flere geometriske figurer som skal fotograferes foran en ton-i-ton monokrom bakgrunn, passer derfor de fleste relativt godt. Den som skiller seg tydeligst ut fra gruppen, er Skorgan Teigen som vanligvis arbeider i relasjonen mellom foto og tegning.

Fotogalleriet er åpent for besøkende gjennom hele prosessen, men selve utstillingen – der resultatene av fotografenes endags fotoopptak – åpner først fredag kveld og vises over helgen. Slik skaper prosjektet Fotostudio nye relasjoner mellom kunstnere og besøkende, kuratorrollen utfordres og skillet mellom kunstproduksjon og visningsrom viskes ut.

At besøkende kan få innsyn i produksjonen av fotografi, er spesielt viktig i vår tid der det fotograferes mer enn noensinne, og der sjangeren fotokunst ofte forbindes med enkle løsninger med et sterkt bånd til funksjonen av dokumentasjon. På Fotogalleriet kan besøkende oppleve og få innblikk i alle tekniske, komposisjon- og motivbaserte utfordringer en fotokunstner må forholde seg til, og prosessen som kreves for å komme frem til det eksakt riktige fotografiet. Samtidig oppstår det flere usikre momenter for kunstneren i en slik kontekst, der forstyrrelser og avbrytelser oppstår i løpet av arbeidsdagen, da flere opplever en kreativ prosess som noe privat. Ikke minst utsettes den kreative prosessen her for føringer.  

Kunstner som kurator
Ikke bare må de inviterte kunstnerne må forholde seg til tidsbegrensningen på én dag i studio, men de må også i forholde seg til et sett med rekvisita til rådighet. Bortsett fra at rekvisitaene er i forskjellige farger, er det ikke mye som skiller den fra hverandre. Utover dette kan kunstnerne ta i bruk ett selvvalgt element som kunstnerne får bruke i fotograferingen.

I Fotogalleriets lokaler er det plassert fem firkantede sokler, i forskjellig format og farger. Til hver fotografering er det flere geometriske figurer, et speil og en steinblokk. Kunstnerne får utdelt hver sin farge som går igjen i alle elementene og den monokrome bakgrunnen. Hva de så velger å gjøre med disse elementene, er opp til dem selv.

Bakgrunnsfarger. ©The Plantation

Bakgrunnsfarger. Foto: Trine Stephensen

Med Fotostudio har The Plantation også gått inn med et ønske om å utvide forholdene mellom skaperprosess og kuratering, der kunstneren får rollen som kurator av eget arbeid. Kunstnerne skal selv velge hvilket foto de ønsker å vise, men også skape en egen installasjon i rommet av materialene de har fotografert.

Forholdet mellom kunstner og kurateringsprosess har vært innflytelsesrikt i moderne kunsthistorie, og så konkrete tilfeller som Fotostudio er både en understudert og en underpraktisert metode. I Fotostudio utøver alle kunstnerne rollen som kurator, på en spesielt dynamisk måte der arbeid- og visningsrom glir over i hverandre. I etterkant av hver enkelt dag skal fotografen stille opp sine rekvisita som en installasjon. Disse blir stående gjennom utstillingsperioden som vitner om deres prosesser. Tunge, som er først ut i programmet får velge sin egen plassering slik han selv måtte ønske, mens resten må forholde seg til de foregående kunstnernes valg.

Trykkekunst
Resultatet av uken vises i en utstilling fra 21.–23. august, og i september skal et utvalg av fotografiene fra Fotogalleriet trykkes i en fanzine ved navn Fotostudio som skal vises på Fotobokfestivalen i Oslo. Flere av kunstnerne i Fotostudio arbeider med et bevisst forhold til trykkekunst, og benytter seg hyppig av både bookspreads, fanziner og art books som visningsmetode. Tunge står bak forlaget HEAVY Books som utga Bergs bok Plastic Trust i 2014. Skorgan Teigen har nylig gitt ut den fantastiske fotoboken Fractal State of BeingJournal Publishers. Rosenmunthe ga ut boken Tectonic i 2014 på Self Publish Be Happy.

Resultatet av Fotostudio skal også fylle The Plantation Journal´s neste utgave, som har temaet Sculptural Colour. Utgaven vil være en bevisst videreføring av Sculptural Geometry med fokus på farge. Sculptural Colour vil representere en ny måte å oppleve fotografiet på, som en tilgjengelig kunstform der betrakteren er en aktiv observatør av forskjellige teknikker, prosesser, individuelle tanker og til slutt resultater.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*