Om KUNSTforum

KUNSTforum er for tiden i pausemodus på ubestemt tid. Du kan fortsatt lese allerede publiserte artikler.

For spørsmål om KUNSTforums drift og administrasjon eller redaksjonelle henvendelser, send epost til redaksjonen@kunstforum.as.

Vår redaksjonelle profil

KUNSTforum er et uavhengig, idealistisk og ledende nordisk kunstmagasin med artikler på norsk og engelsk. KUNSTforum er det eneste nordiske magasinet som dekker samtidskunst, moderne og historisk kunst og kultur.

KUNSTforum intervjuer relevante kunstnere, kuratorer, gallerister, museumsledere m.m. og belyser strømninger i kunsten så vel som å tilby et friskt perspektiv på kulturpolitiske og – institusjonelle problemstillinger. Bladet er vesentlig lesning for alle som er interessert i visuell kultur.

KUNSTforum er en bred utgivelse som har som mål å være en faglig og kritisk utgivelse. Vår agenda er å skape et rom for åpen meningsbryting og diskusjon om kunst og kunstscenens infrastruktur i Norge, Norden og internasjonalt.

I papirutgaven fokuserer vi på dybdeartikler, presentasjoner av aktuelle kunstnere, intervjuer, essays, reportasjer, kunstbøker og markedsanalyse.

På nettsiden man finne grundige tekster om relevante tema og tendenser, formulert i fortrinnsvis essays, dybdeintervjuer og reportasjer.

KUNSTforums redaksjon består av:

Monica Holmen
André Gali
Anette L’Orange
Johnny Amundsrud


Postadresse:

KUNSTforum AS
c/o Monica Holmen
Etterstadsletta 59b
0660 OSLO

Magasindesign

Anette L’Orange

Distribusjon

Interpress Norge

Trykk

Polinor Trykk

KUNSTforum ble grunnlagt av André Gali, Tore Næss og Nicolai Strøm-Olsen i 2009.