Beholdere for historie

Line Anda Dalmar stiller for tiden ut på Tegnerforbundet i Oslo. I den anledning slipper vi et tidligere intervju fra papirutgaven.

Mørkets autentisitet

Torgrim Wahl Sund viser for tiden utstilling på Knipsu i Bergen. I den anledning slippes et intervju fra en tidligere papirutgave.

Kunstnerprekener

En samtale med Liv Kristin Holmberg om prosjektet Kunstnerprekener, og hva som skjer når kunsten inntar kirkerommet og prekestolen overlates til kunstnere. 

Krøll på hypofysen

For Tor Børresen er kunstrommet åsted for kommunikasjon – spørsmålet er bare hvordan. Selv gjør han det med humor og subtilitet, men alltid med...

I dialog med landskapet

Vestlandsutstillingen presenterer i år en serie separatutstillinger med seks kunstnere fra hele regionen. På ulike måter utforsker prosjektene stedene...

Rom for uforutsigbarhet

Rom for uforutsigbarhet

Rundt millenniumskiftet startet to byutviklingsprosjekter i Norge: Bjørvika og Stavanger Øst. Drevet av kulturen var hensikten med begge å urbanisere...