Nordens Berlin

Maria Veie Sandvik engasjeres som gjesteredaktør for Kunstforum 1/2019.

Maria Veie. Foto: Chris Erlbeck

Tidligere denne uken ble det klart at nåværende ansvarlig redaktør i KUNSTforum Rasmus Hungnes trer av. Men i stedet for å umiddelbart engasjere ny redaktør i fast engasjement, ønsker redaksjonen og administrasjonen å benytte anledningen for et annet type rammeverk det kommende året: Gjesteredaktører.

– Idéen om å engasjere gjesteredaktører er noe vi har diskutert tidligere. Formatet er jo i tråd med KUNSTforums grunnleggende idé: Å være et forum der mange stemmer har mulighet til å komme til orde. Dette trenger imidlertid ikke bare skje gjennom skribenter og bidragsytere, men også gjennom den til enhver tid ansvarlige redaktøren, sier assisterende redaktør Monica Holmen.

Siden høsten 2014 har KUNSTforum dyrket en tematisk tilnærming i papirmagasinet, med utgaver orientert rundt spesifikke tema – et format som Rasmus Hungnes videreførte og utdypet, og som ble ytterligere spisset med re-designen i 2017 (signert Anette L’Orange v/ Blunderbuss). Når magasinet nå slipper til gjesteredaktører i 2019, så skal temanumrene bestå, men innholdet leveres av eksterne krefter.

– Med dette håper vi å kunne bringe stadige nye perspektiver og stemmer inn i den offentlige samtalen om kunst, sier Nicolai Strøm-Olsen, daglig leder.

Temaene er gjerne relativt løst definerte, for på den måten å åpne for de innfallsvinkler som på en eller annen måte viser seg å være relevante – i form av idéer og perspektiver, kunstnerskap, utstillinger, tendenser, med mer.

– I 2019 er Norge gjesteland ved bokmessen i Frankfurt. I den forbindelse synes vi det er på en plass å vise i hvor stor grad nordmenn og skandinaver har vært med på å skape det vi i dag kaller tysk kultur, forteller Nicolai Strøm-Olsen.

Som gjesteredaktør for neste nummer har KUNSTforum engasjert Maria Veie Sandvik.

Maria Veie Sandvik er kunsthistoriker og kurator, og forlagsredaktør med ansvar for kunstfaglige publikasjoner i Museumsforlaget. Hun har nylig flyttet «hjem» igjen etter sju år i Tyskland. Sandviks praksis spenner fra det Oslo-baserte galleriet «Maria Veie» hvor hun utviklet soloprosjekter med kunstnere som Jumana Manna, Elin Melberg og Marit Roland til bysantisk ikonologi, tysk techno og  stedsspesifikke  utstillingsprosjekter i Distrikts-Norges kulturhus, kraftstasjoner og kirkerom.

– Med den kompetansen Sandvik besitter, innen både samtidskunsten og den historiske, som jo er en vesentlig del av KUNSTforum, og erfaring med tekst fra tidligere – deriblant som redaktør for den ferske antologien Kritikk for en fraværende leser (2018), og Jeg hører deg (2018) – så mener vi Sandvik er rett person for oppgaven.

– Dette nummeret vil portrettere norske og nordiske kunstnere som arbeider i Tyskland, men også se på hvordan de forholder seg til den forrige bølgen Berlin-bohemer på slutten av attenhundretallet.

– Blant annet vil jeg hente fram forfatteren Dagny Juel, som var den eneste kvinnelige dramatiker i sin samtid som ga avkall på uskyldsmyten, og derfra trekke tråden frem til hypervisuell norsk-tysk scenekunst og techno. Slik jeg ser det er den tyske klubbkulturen en videreføring av Wagners «gesamtkunstwerk». Målet er å belyse nordiske kunstnerskap og deres betydning for utvikling av den tyske scenen.

1 kommentar - “Nordens Berlin

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*