essay
Den mytiske rose

Den mytiske rose

Med utstillingen Jay De Feo: A Retrospective på Whitney Museum of Modern Art får man endelig et innblikk i en av beatkulturens viktigste kunstnerskap.