kritikk

Til ditt forsvar

En enkel seng står midt i det rustikke og kalde tårnrommet. Tente lys er plassert i sirkel rundt den. Opptatt-skiltet henger utenfor døren. Installasjonen...

kritikk

Helstøpt estetikk

To kunsthaller i Grenland viser Ingrid Torvunds videoverk, tusjmalerier og skulpturer i en utstilling som gir ekko av en overraskende klar og tydelig kunstnerisk...

kritikk

Høyt nivå

Johannes Høie og Filippa Barkman befester sin posisjon som to av de viktigste tegnerne i nordisk samtidskunst.

kritikk
Komplekse kommentarer

Komplekse kommentarer

Passiv iakttakelse av verdens elendighet er ikke et alternativ for Morten Krohg. I verk satt sammen av funnede objekter, fotografi og tekst kommer kunstneren...

kritikk
Samtidsnostalgi

Samtidsnostalgi

Det tilbakeskuende og nostalgiske kolliderer gjerne med samtidskunsten. Gamle tradisjoner som tekstilkunst kan likevel på nytt se dagens lys om de utfordres...

kritikk
På oppgåtte stier

På oppgåtte stier

Med en rekke kunstnere representert og gode enkeltverk har årets Raulandsutstilling flere kvaliteter. Likevel bærer utstillingen preg av repetisjon....

kritikk
Fotspor i to kulturer

Fotspor i to kulturer

Shwan Dler Qaradaki har en egenartet stemme som kunstner med fotspor i to kulturer. I videoarbeidet Salte kyss II på Telemark Kunstnersenter viderefører...