Fotspor i to kulturer

Shwan Dler Qaradaki har en egenartet stemme som kunstner med fotspor i to kulturer. I videoarbeidet Salte kyss II på Telemark Kunstnersenter viderefører han historien fra filmen Salte kyss I.

Shwan Dler Qaradaki fikk Skien kommunes kunstnerstipend 2010 og har en sterk personlig historie som fortelles gjennom den digitale historiefortellingen Salte kyss. Del I ble vist på Telemark Kunstnersenter i fjor, og oppfølgeren hadde premiere 14.april på samme sted.

Salte Kyss II. Shwan Dler Qaradaki. Foto: Shwan Dler Qaradaki.

Qaradaki er en av de såkaldte MUF- kurderne som kom til Norge på slutten av 90- tallet. MUF er forkortelse for ”Midlertidig opphold Uten rett til Familiegjenforening” og i dag, 12 år etter, venter kunstneren fremdeles på svar om oppholdstillatelse fra UDI. En midlertidig eksistens og en uavklart fremtid er en prøvelse for ethvert menneske. Likevel har Qaradakis situasjon, sammen med hans sterke historie, dannet grunnlaget for en kunstnerisk utvikling.

Gradvis oppbygging
Qaradaki har utdannelse fra Kunstakademiet i Suleimani i Irak og er klassisk skolert innen tegning og maleteknikk. Under videre studier ved Kunsthøgskolen i Oslo har han beveget seg mot et mer eksperimentelt uttrykk, og arbeider idag hovedsaklig med foto og video. I Salte kyss I og II ser man bredden i hans kunstnerskap gjennom beherskelse av en rekke teknikker. Her er frihåndstegning kombinert med akvarell og mer klassiske figurative fremstillinger, manipulert foto og foto på tegning. Hvert enkeltbilde er satt sammen til et digitalt videoarbeid og fremstår som en film. Stillbildene endres ved at bakgrunnen forandres eller nye elementer kommer til. Slik sklir bildene sammen og skaper historien gradvis. Lydbildet som er sammensatt av Kate Pendry og Truls Kvam utfylles med musikk av Hawar Tawfiq, fuglekvitter og lyden av rakettsalver.

Enkelte elementer fra Salte kyss I gjentas i del II. Som tekstavsnittet hvor kunstneren forteller at han står opp kl 8 om morgenen, og har gjort det så lenge han kan huske. Dette blir et uttrykk for den regelmessighet og trygghet som Qaradaki søker. Når utryggheten preger hverdagen får mennesket behov for å skape rutiner og forutsigbarhet for seg selv. Qaradaki snakker mye om moren sin i filmen, og hun fremstår som selve symbolet på trygghet.

Det er Qaradakis egen historie som danner bakteppe i begge filmene. Tidslinjen i film nummer to fortsetter ikke der den forrige filmen endte, men tar oss igjen med frem og tilbake i tid. Fra tiden på flukt, til livet i Norge og tilbake til minner fra barndommen. Samtidig får vi innblikk i de refleksjonene kunstneren gjør seg rundt spørsmål om identitet , tilhørighet og hva som gjør en person norsk.

Tydelig utvikling
Salte kyss II
innehar imidlertid flere nye aspekter som viser en tydelig utvikling i Qaradakis arbeid. Rent teknisk benytter han akvarell på en ny måte og innlemmer et lengre videoklipp. Det er også flere sekvenser med mindre personlig, mer universelt budskap. Vi får forklart hvordan en gassmaske kan lages ved å fylle en barnebleie med salt og kull. Fortellerstemmen utdyper også oppbyggingen og effekt av kjemiske bomber. Denne delen kan oppfattes litt vel informativ, men når den avløses av videoklippet får den en virkningsfull betydning.

Salte Kyss II. Shwan Dler Qaradaki. Foto: Shwan Dler Qaradaki.

I flere minutter filmes åstedet og ofrene etter et kjemisk bombeangrep med et håndholdt kamera. Bildene er autentiske og viser sterke scener med døde kropper , både voksne og barn. I denne sekvensen er lyden fjernet og underbygger uvirkeligheten som skapes når en hel landsby utslettes. Igjen finnes bare døde kropper,meningsløshet og stillhet.

De grufulle fotografiene fra Abu Ghraib som gikk verden over har Qaradaki benyttet som skisser til akvareller. Bildene formidles derfor på et mindre konfronterende vis, men den ufravikelige sannheten blir en del av det estetiske helhetsbilde i Salte kyss II og slik forterkes virkningen.

Generelt er lydbildet mer variert denne gangen, og spenner fra denne stillheten til instrumental musikk med høyere volum som forterker de mer dramatiske bildene.

Salte kyss II inneholder dessuten en del humoristiske aspekter. Qaradakis omstilling til norsk mat og kultur fremstilles med humor og med lystig musikk. Spennet er derfor vidt både teknisk og tematisk. Publikum tas med på en reise gjennom Qaradakis historie og en reise i egne følelser og reaksjoner.

I prosjektrommet ved Telemark Kunstnersenter vises også et utvalg stillbilder fra filmen. Med et avlangt format, som i filmen og med en delikat montering står bildene fint for seg selv, men representerer også videoverkets oppbygging på en god måte.

Be Patient. Shwan Dler Qaradaki. Foto: Shwan Dler Qaradaki.

Vennligst vent
Installasjonen Be patient vises samtidig på kjøpesenteret Herkules i Skien som et supplement og et utradisjonelt ”stunt”. Arbeidet materialiserer et avslagsbrev fra Utlendingsdirektoratet og består av to store hvite plater montert på veggen hvor piggtråd erstatter skriften. En tilhørende lyddusj spiller av UDI’s telefonsvarer; ”Du står fortsatt i kø, men vi vil hjelpe deg så snart vi kan”. Et ”piggtrådbrev” er avslagsbrevet Qaradaki frykter ,men kan også symbolisere brev som fastslår en alvorlig diagnose eller andre skrevne beskjeder som er avgjørende for liv og framtid.

Hensikten med plasseringen av installasjonen er å nå ut til et bredere publikum, og her oppstår det en spennende dialog mellom kunsten og det kommersielle.

Shwan Dler Qaradaki har en egenartet stemme som kunstner med fotspor i to kulturer. Han har skapt en egen verden hvor ulike kunstneriske teknikker smelter sammen og gir en unik helhet. Her er det ikke kun en ren visuell stil som skaper kunstnerens personlige uttrykk, men hvordan han angriper tematikken.

Utstillingen står til 14.mai.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*