Robust fragilitet

Porselenet står fremdeles sterkt i samtidskunsten og i Porsgrunn.

In Spe, installasjonsfoto. Foto: Stina Glømmi

In Spe, installasjonsfoto. Foto: Stina Glømmi

Porselen er Porsgrunn. Tradisjonsrikt og nyskapende.

I 2009 ble den siste Porselensbiennalen arrangert i byen, og senere ble produksjonen ved Porsgrund Porselænsfabrikk lagt ned. Siden har det vært ganske stille rundt porselenet, spesielt i en kunstnerisk sammenheng. Nå har imidlertid kurator Catrine Orr tatt tak, og fått med seg to av landets fremste porselenskunstnere på laget: Irene Nordli og Toril Redalen.

Sommerens utstilling i Kunsthall Grenland har fått navnet In Spe og viser samtidsporselen av 11 europeiske kunstnere.

Materiale muligheter
Porselen er potensiale.

Materialitet, teknikk og håndverk er stikkord i denne utstillingen. Kunstnerne har forskjellige innfallsvinkler til porselen som materiale, og utnytter dets muligheter på ulikt vis. Oppfattelsen av porselen som noe skjørt og knuselig utfordres i verk som viser et materiale som tåler røff behandling.

Utstillingens hovedverk, signert Hedvig Winge, er en av hennes karakteristiske stedsbaserte installasjoner bestående av tekstiler som er dyppet i leire og hengt opp i taket med tau. Leiren har delvis festet seg til tekstilene og delvis rent ned på gulvet hvor det har oppstått «dammer» som har stivnet og deretter krakelert. Mange assosiasjoner kan tilfalle verket, men det fortelles en historie om kunstnerens prosess. Vi kan lett forestille oss hvordan materialene har oppført seg, hvordan den våte leiren har beveget seg med tyngdekraften. Samtidig fremstår tekstilene som seil på et skip, og kan symbolisere livet som en kontinuerlig reise. Installasjonen er røff og kaotisk, var og vakker på samme tid.

Hedvig Winge. Foto: Stina Glømmi

Hedvig Winge, tekstil og porselen. Foto: Stina Glømmi

Porselensfigurer
Porselen er historie.

Det levende materialet er også utgangspunkt for Christina Schou Christensen sine små skulpturer. Glasuren som omslutter porselenet i tradisjonell produksjon er fryst i dryppende positurer som utgjør sanselige og delikate former. Også her er prosessen en del av det ferdige verket, samtidig som vi nærmer oss en mer klassisk porselensform.

I Anita Hanch-Hansen sine skulpturer er omdreiningspunkt den tradisjonelle porselensfiguren. Kunstneren har formet leiren rundt figurene, som skjuler eller avdekker, avhengig av øyet som ser. Det er som om figurene skapes fra en uformelig masse av leire og til slutt vil fremstå i klassisk form. Man kan også tenke seg at figuren slukes av leiren og destrueres.

Maria Boij viser også versjoner av den klassiske porselensfiguren i sine modellerte fortellinger. Fremstillingene er gjerne dystre og mørke, men åpner for en bred fortolkningsmulighet.

Skjøre minner
Porselen er minner.

De utrolige mulighetene som ligger i porselensleire lagt i de rette hender vises i installasjonen signert Hanne Mago Wiklund. Pappeskene som er plassert i hyllene ser virkelig ut som nettopp dette, og man må helt nær, forsiktig berøre overflaten, for å forstå at eskene er laget i porselen. Perspektivet som vpresenterer en fullstendig beherskelse av leiren er interessant nok i seg selv, men verket har flere lag. Hva ligger i eskene? Jeg tenker først på lagrede minner. Verket har også fått tittelen « Dar lade jag alle mina minnen. Det er bara skal, transformerade til något annat». I porselensbyen Porsgrunn kan også eskene sees på som et «minnesmerke» over Porsgrund porselen som vi kjente det. Porselenet er nå pakket i esker, på lager, i minnet- men ikke glemt.

Christina Schou Christensen, porselen og glasur. Foto: Stina Glømmi

Christina Schou Christensen, porselen og glasur. Foto: Stina Glømmi

Opphøyd
Porselen er samtid.

Det organiske går igjen i flere arbeider. Både Marit Kathriner, Akashi Murakami og Helene Kortner imponerer med modelleringen. En kroppslig taktilitet er fremtredende hos Wayne Fisher. Den bevisste bruken av lyse og mørke valører i overflaten skaper en illusjon av menneske og hud.

I Sara Möller og Pernille Pontoppidan Pedersen sine skulpturelle arbeider beveger vi oss nærmere det konseptuelle. Her er porselenet satt sammen med tøy, tre og stein. I sistnevntes komposisjoner finnes det ikke noen klar visuell sammenheng, men fremhevelsen av de ulike materialene er tydelig. I «Materialisering» er porselenet plassert på en pidestall i minimalistisk sylinderform, som en hyllest til materialet.

Porselen er historie, samtid og fremtidige muligheter. At samtidsporselenet igjen gis visningsrom i en by som Porsgrunn er naturlig og verdifullt. In Spe er første utstilling i Kunsthall Grenlands porselenssatsning som vil gjentas i årlige utstillinger.

Porselen er fremdeles Porsgrunn.

Utstillingen In Spe vises på Kunsthall Grenland til 14. september 2014.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*