Komplekse kommentarer

Passiv iakttakelse av verdens elendighet er ikke et alternativ for Morten Krohg. I verk satt sammen av funnede objekter, fotografi og tekst kommer kunstneren med kommentarer til verdens siste 40 års kriger.

Morten Krohg, “War Game”, oversiktsbilde, gjengitt med tillatelse fra Porsgrunn Kunstforening

For 45 år siden hadde Krohg en av sine første utstillinger i Porsgrunn, og er nå tilbake med en todelt utstilling som viser et utvalg arbeider fra 1967- 2008 under tittelen Et tilbakeblikk, samt arbeider fra de siste fire årene under tittelen War Game.

Gjennomgående for mye av Morten Krohgs arbeid er hvordan uttrykket oppstår gjennom funnede gjenstander, fotografi og tekster. Komposisjonen av de ulike materialene skaper en helhet som danner grunnlag for visualisering av gitte tema eller replikker til samfunnspolitiske problemstillinger. Tyngden ligger i det tematiske som underbygges av en kompleks fremstilling av materialer for å kommunisere med betrakteren.

Direkte referanser
Verkene i denne utstillingen består både av maleri, silketrykk og veggkasser med ulikt innhold, samt av bord hvor materialet er plassert under glass i bordplaten. Bordene, som på mange måter minner om presentasjoner i et naturhistorisk museum, gjenspeiler Kroghs arbeidsmetode de siste årene. Han har etablert en arbeidsprosess og tekniske løsninger som fungerer.

I utstillingen Rekonstruerte minner, som blant annet ble vist ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum i 2007, var utgangspunktet for installasjonen gjenstander funnet under restaureringen av en gammel låve. Krohgs behandling av materialene var forankret i temaer som historiske minner, forgjengelighet og rekonstruksjon. Objektene fra låven ble plassert i små bokser sammen med tekster av ulike kunstere og teoretikere.

I denne utstillingen plasseres materialene i en politisk kontekst, hvor hvert enkelt verk fungerer som en kommentar til samfunnsmessige utfordringer og krigsproblematikk. Det politiske engasjementet har preget Morten Krohgs kunst siden 70- tallet, og de utvalgte tilbakeblikkene har direkte referanser til raseopptøyer i Statene, Sovjets okkupasjon av Afghanistan fra 1979- 89, FNs fredsoperasjon i Bosnia Herzegovina og angrep på sivile i Bagdad.

Morten Krohg, “Summer Blonde”, 1971, gjengitt med tillatelse fra Porsgrunn Kunstforening

I silketrykket Summer Blonde fra 1971 er et grafisk motiv fra en shamporeklame satt sammen med et fotografi av en kvinne, skadet under raseopptøyene i Newark i 1967. Kvinnen fra reklamen ligger avslappet på siden med hodet støttet i hånden, mens kvinnen på fotografiet ligger hjelpeløs på magen. Bildet kontrasterer den vestlige velstand med dens skyggesider og oppfattes som en kommentar til de hvites undertrykking av den fargede befolkningen, samt mot den statlig amerikanske voldsutøvelsen mot fattige sivile under raseopptøyene.

Krohg har også materialisert replikker med klare kunsthistoriske referanser, og viser formstudier som tidligere har provosert og ført til anmeldelse (Organ fra 1969).

Problematikk
Sett i sammenheng med arbeidene tilknyttet War Game er krigens konsekvenser det som klarest preger Krohgs kunst i denne utstillingen, både gjennom tilbakeblikkene og i nye arbeider.

Krohgs tilnærming til kunsten videreføres i de nyeste verkene, en rekke veggkasser som rammer inn bilder, foto, tekster, funnede objekter, skjelettdeler fra dyr og fuglefjær. Teksten konkretiserer

Morten Krohg, “Run” gjengitt med tillatelse fra Porsgrunn Kunstforening

kunstnerens baktanke, uten at verket låses til en bestemt ytring. Det er likevel tydelig gjennom tekster både i verk og katalog, at Kroghs arbeider er kritiske kommentarer til den pågående krigsoperasjonen i Afghanistan.

Noen av verkene refererer til dokumenterte hendelser som i Nawabad. Her er kassen tredelt og viser foto av røde flammer, fysiske kullrester etter brent tre og en tekst fra New York Times som beskriver et bombeangrep som tok livet av over 90 sivilie i Nawabad, Shindad- distriktet i Afghanistan.

Andre verk har en mer generell apell mot krigføring, som Run, hvor foto på plexiglass av en katt i fart, små malte tanks i tre og en fotoserie av et løpende menneske følges av teksten «soon in your neighbourhood ».

Konfrontasjon
Morten Krohg legger ikke skjul på sin agenda og benytter klare, direkte virkemidler for å formidle budskapet. Verkene fremstår imidlertid ikke enkle eller endimensjonale av den grunn.

Gjennom sin distinkte tilnærming til tema, materialer og komposisjon fremmes en konfronterende holdning, som fungerer godt i samspillet med betrakteren.

Kunstneren har selv uttalt at han ikke tror politisk kunst kan bidra til store endringer, men at han ikke makter å se på elendigheten uten å foreta seg noe. I denne utstillingen kapsles en hendelse, en følelse, en replikk inn under glassplaten og søker publikums gjenkjennelse, reflektivitet eller handlekraft.

Porsgrunn Kunstforening 21.01 – 11.03.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*