nyhet
Rituelle våpen

Rituelle våpen

Av samlede gjenstander lager Gabriel Johann Kvendseth et arsenal av rituelle våpen for de som står utenfor voldsmonopolet. Denne helgen stiller han ut...

nyhet
Utstillinger i Bergen

Utstillinger i Bergen

Vilde Andrea Brun har besøkt aktuelle utstillinger i Bergen. Knipsu viser for tiden arbeider av Ásmundur Ásmundsson under utstillingstittelen Motivational...

kritikk
Ladede gjenstander

Ladede gjenstander

Craft Revisited skal vise at kunsthåndverk er meningsproduserende fremfor gjenstandsproduserende. Dette er ikke entydig gjenspeilet i verkene som stilles...

mening
Det grå og eksotiske

Det grå og eksotiske

Bergen: For at noe skal kunne hentes ut av et verk, må også noe ha blitt lagt inn i det. Konsentrasjonen og omtanken til Vanna Bowles er følbar i utstillingen...

kritikk
Salon Alvøen

Salon Alvøen

Bergen: Utstillingen «Salon Alvøen» på «Prosjekt Alvøen» forsøker å trekke paralleller mellom kunstnere de kaller «faglige dyktige» og salonen...

kritikk
Grusomme historier

Grusomme historier

Oslo: Når det er snakk om kvinner og vold, er sjelden kvinnen overgriperen. Det er hun heller ikke i utstillingen ”Off the Beaten Path. Woman, Violence...