Ladede gjenstander

Craft Revisited skal vise at kunsthåndverk er meningsproduserende fremfor gjenstandsproduserende. Dette er ikke entydig gjenspeilet i verkene som stilles ut.

Årets Tendenser på Galleri F15 setter i gang en lang tankerekke om hva begrepet og faget Kunsthåndverk dreier seg om. Fordi jeg er født og oppvokst i Moss har jeg hatt anledning til å følge noen av endringene innen fagområdet nettopp gjennom denne årlige mønstringen. Lekre tekopper har etter hvert blitt byttet ut med konseptuel design og verk som utfordrer våre oppfattelser av kunst og håndverk.

Hakket Winer, Karen Kviltu Lidal. Foto: Terje Holm

Kurator Knut Astrup Bull beskriver det slik i sin tekst: ”Utstillingen ”Craft Revisited” viser noen av de teoretiske endringene som har skjedd innen kunsthåndverket de siste 15-årene. Verkene på utstillingen er valgt fordi de tydelig illustrerer at samtidens kunsthåndverk er en meningsproduserende og ikke, slik modernismen har fremstilt feltet, en gjenstandsproduserende kunstform”.

Videre sier han: “Den refleksive arbeidsprosessen som disse verkene er et resultat av avdekker kompleksiteten i kunstformen og i dag hviler ikke kunsthåndverket primært på utøvelse av håndverket, men på den filosofiske diskursen som springer ut av den materialistiske estetikken som Arts & Crafts-bevegelsen legitimerte sin kunst”.

I det første rommet settes tonen an med frasen;”I do not care about objects, but I do like to make them” heklet med svart garn i verket Hakket Winer av Karen Kvitu Lindal. Hun har feilsitert konseptkunstneren Lawrence Weiners kommentar til dematerialiseringen av billedkunsten på 70-tallet: ”I do like objects, but I do not care to make them”.

Nesten allting, Anders Ruhwald. Foto: Vilde Andrea Brun

Bak svarte gardiner laget av strimler i et ubestemmelig materiale finner vi i samme rom den todelte keramiske installasjonen Nesten allting av Anders Ruhwald. De keramiske objektene er nærmest umulig å klassifisere. De kan være allting, og det er kun konteksten som gjør installasjonen til kunsthåndverk. Verket refererer slik jeg opplever det ikke til sitt eget materiale. Dette er ikke ”keramikk-kunst”. Det handler mer om alle tings tvetydighet. At vi har ladet alle objekter med bestemte meninger; vi tror vi vet hva en kopp, en vase, et bord er, fordi vi tror vi vet hvordan vi skal bruke dem. Mens alt er form. Kanskje er det slik spedbarn ser tingene rundt seg, før de blir ladet med kulturelle koder; som underlige, mystiske former. Dette handler ikke først og fremst om ting, men om den som ser, opplever og forholder seg til dem. Hvorfor er dette kunsthåndverk og ikke billedkunst?

11 stoler, Pontus Lindvall. Foto: Pontus Lindvall.

Pontus Lindvall sitt verk 11 stoler fortsetter denne problematikken. Han har installert 11 stoler av briljant håndverk i et lite rom som er dunkelt og teatralsk belyst. Verket fremstår som en teatersal uten scene og publikum. Stolene har et tydelig historisk uttrykk, det ser ikke ut som om de er laget i dag. Det forsterker denne følelsen av at noe ikke stemmer. De er dessuten plassert så nærme hverandre at det ikke er plass for et potensielt publikum. Det viser seg ved nærmere undersøkelse at det historiske uttrykket også er konstruert. Linvall har selv laget stolene. Det er store mengder håndverk og materialbeherskelse involvert i dette kunstverket. Billedkunst og kunsthåndverk er to forskjellige kunstfaglige retninger som deler mange av de samme referansene. For eksempel Marcel Duchamps Fountain fra 1917. Etter at Duchamp stilte ut dette pissoaret har meningsdannelse innen kunstfagene ikke nødvendigvis hatt håndverk som en forutsetning. Lindvall viser imidlertid at fravær av håndverk heller ikke er en forutsetning for meningsdannelse innen kunstfeltet i dag.

Black and Red Stripes, Anne-Gry Løland. Foto: Vilde Andrea Brun.

Avslutningsvis vil jeg trekke frem Anne-Gry Lølands verk Black and Red Stripes. Hun sier like frem at dette handler om skjønnhet, om ”Det vakre i det uperfekte”. På mange måter er kanskje dette veggteppet det som minner mest om tradisjonelt håndverk. Det er noe befriende i arbeidets umiddelbart vakre fremtoning og i alt arbeidet som er synliggjort. Er dette dekor? For hvis vakre håndlagde bruksgjenstander i seg selv ikke lenger er kunsthåndverk, hva er de da?

Tendenser 2010 ”Craft Revisited” på Galleri F15, Jeløya/Moss 21.08.-17.09. viser nordisk kunsthåndverk laget av Anders Ruhwald (D), Anne-Gry Løland (N), Erlend Leirdal (N), Irene Nordli (N), Karen Kviltu Lidal (N), Kjell Rylander (S), Liv Midbøe (N), Margrethe Loe Elde (N), Pontus Lindvall (S) og TEMP som består av Anne Helen Mydland (N), Anne Thomassen (N), Ruth Moen (N) og Heidi Bjørgan (N). Kuratert av Knut Astrup Bull.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*