Vil bedre kunstnernes levekår

Kulturdepartementet nedsetter arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å bedre kunstnernes levekår.

Kulturminister Hadia Tajik. Foto: KUD/Wenche Nybo

Kulturminister Hadia Tajik. Foto: KUD/Wenche Nybo

– Kunstnere har generelt lavere inntekter enn andre arbeidstakere og de skapende kunstnerne har lavest gjennomsnittlig inntekt fra kunstnerisk arbeid. Det kan ha konsekvenser for målet om at alle skal ha tilgang til et kunsttilbud av høy kvalitet. Derfor setter vi ned denne arbeidsgruppa, forklarer kulturminister Hadia Tajik i en pressemelding.

Kunstnerpolitikken ble sist drøftet i stortingsmeldingen om visuell kunst som kom våren 2012. Meldingen fikk bred tilslutning i Stortinget. Den inneholdt flere forslag til tiltak for å bedre kunstnernes levekår.

Arbeidsgruppen som Kulturdepartmentet nå nedsetter skal foreslå tiltak for å følge opp stortingsmeldingen på dette området. Målet er å bedre kunstnernes levekår, nærings-/ inntektsgrunnlag og tilgang til velferdsordninger.

Arbeidsgruppen skal ledes av Per Norstrøm (fylkeskultursjef i Aust-Agder), og består for øvrig av Ellen Aslaksen (forsker og FoU-leder i Kulturrådet), Lise Stang Lund (leder av Kunstnernettverkets arbeidsutvalg og styreleder i Norske Kunsthåndverkere), Hauk Heyerdahl (leder i Norsk skuespillerforbund og styremedlem i Skuespiller- og danseralliansen), Peder Horgen (forbundsleder i Norske Dansekunstnere og styremedlem i Skuespiller- og danseralliansen), Hilde Tørdal (styreleder i Norske Billedkunstnere), Arne Grønningsæter (forsker i Fafo), Mari Torvik Heian (forsker i Telemarksforskning), Henning Warloe (tidligere byråd for finans, kultur og næring i Bergen kommune og tidligere stortingsrepresentant) og Odd Langklopp (seniorrådgiver i Musikernes fellesorganisasjon).

Gruppen skal levere sine forslag til tiltak 1. juni 2014, sier pressemeldingen fra Kulturdepartementet.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*