Portretter i perspektiv

Vårutstillingen på Fotogalleriet utfordrer portrettsjangeren. Resultatet er at vi får vite mer om de portretterte.

I år er det åtte utstillere på vårutstillingen til Fotogalleriet; Roghieh Asgari Torvund, Yamile Calderon Bermudez, Ingrid Eggen, Marius Ektvedt, Elna Hagemann, Christina Leithe Hansen, Marianne Hurum og Sverre Strandberg. Utstillingen består for det meste av fotografier, i tillegg til noen videoarbeider, ett maleri og to objekter/installasjoner. Felles for verkene er temaet. Alle tar utgangspunkt i refleksjoner rundt og eksperimentering med portrettsjangeren.

En konvensjonell forståelse av begrepet ”portrett” er et bilde eller en beskrivelse av en person. Den portretterte er i fokus, og eventuelle omgivelser er forholdsvis nøkterne og enkle. I flere av arbeidene på Fotogalleriet er imidlertid dette ikke alltid tilfelle. Personen(e) som avbildes fremstår ikke alltid like tydelige, og andre elementer bryter inn og forstyrrer oppfattelsen av den portretterte. Den portretterte er ikke nødvendigvis i fokus.

I en utvidet forståelse av portrettsjangeren kan også andre elementer enn personen selv fungere beskrivende på vedkommende. Når et portrett viser mer enn, eller noe helt annet enn, en person og dens individuelle karaktertrekk, så utfordres sjangeren. Som betrakter begynner man kanskje også å reflektere rundt hva et portrett egentlig er. På denne utstillingen ser man nettopp dette. Kunstnerne gir et innblikk i hva de forstår med sjangeren, og deres refleksjoner rundt den.

De utstilte arbeidene er i varierende grad, eksperimentelle og utradisjonelle portretter, som vitner om forskjellige oppfatninger av sjangeren. Enkelte verk peker på at det er et portrett via tittelen, til tross for at man ikke ser et eneste menneske i bildet. Sverre Strandbergs Portrait of a young guy in Oslo er et panorama over Oslo. Den unge gutten som angivelig portretteres sees ikke, man kan kun anta at han befinner seg et sted i bylandskapet. Tittelen motsier det man forventer å se, og stiller spørsmål ved portrettet. Andre verk fremstiller personer i forholdsvis enkle omgivelser, eller sammen med utallige gjenstander som kan tenkes å si noe om den avbildede og mangfoldet ved et menneskes personlighet. I Marianne Hurums Madness Portrait ligger en kvinne omringet av utallige gjenstander. De kan leses som tegn på hennes personlighet, og som tegn på alle de tingene i verden som påvirker en person. Ingrid Eggens portrett Trix derimot er langt enklere i sin fremstilling, og den portrettertes positur er eneste hint om vedkommende. Jenta som avbildes har knyttneven sin i munnen, og bildet får således også et humoristisk preg.

Betrakter vil også se eksperimentering med portrettsjangeren i videoarbeider. Det fremstilles hendelser som forteller noe om menneskene i videoene. Roghieh Asgari Torvund viser videoen Birdgirl, filmet på et tog kun for kvinner i Iran. En jente går rundt med en undulat og vil spå i hånda på de andre passasjerene. Samtidig som videoen fungerer som et portrett på jenta, så skapes det også mer politiske assosiasjoner, som kvinneundertrykkelse; jenta er bare åtte år men bærer likevel allerede sjal som dekker hodet.

Dette er bare noen av bidragene, og man ser at det er mangefasetterte tolkninger av portrettsjangeren som vises her. Noen tilsynelatende mer konvensjonelle enn andre. Refleksjonene og eksperimenteringene rundt portrettsjangeren får en til å tenke over hva som egentlig ligger i et portrett. På hver sin måte inviterer verkene til refleksjon hos betrakter.

I sammenheng med Vårutstillingen ble for øvrig også boka Seminarene på Fotogalleriet 2005-2008 lansert, en antologi hvor foredrag fra fagseminarene ved Fotogalleriet presenteres.

Utstillingen står på Fotogalleriet 14. mai – 14. juni 2009.

Foto: Marius Ektvedt fra serien IRAN, 2008

Foto: Sverre Strandberg, Portrait of a Young Guy in Oslo, 2006

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*