Tankefullt taktskifte

KUNSTForum.as skal utvikle seg som arena for refleksjon om kunst.

Annie Beasant og Charles Leadbeater, A thought-form, illustrasjon fra boka Thought-Forms (1901).

Annie Beasant og Charles Leadbeater, A thought-form, illustrasjon fra boka Thought-Forms (1901).

Sommeren 2009 publiserte KUNSTforum sin første sak på nett. September samme år kom første papirutgave. Den gang, som nå, var målet å bidra til kunstoffentligheten med gode – og kritiske – tekster. På nett satset KUNSTforum på kommentarstoff og kritikker, mens dybdesakene kom på papir: Intervjuer, reportasjer og essays.

I løpet årene har KUNSTforum vært blant de første til å stille spørsmål ved manglende åpenhet i kunstinstitusjoner, vi har gravd i kompetansen til museene, og vi har anmeldt kunst i det offentlige rom på uavhengig grunnlag (her, her og her). I tillegg har vi publisert utallige kritikker og bildeblogger, ved siden av intervjuer, essays og nyhetssaker.

Kunstoffentligheten har imidlertid endret seg siden 2009, og KUNSTforum må endre seg i takt med tiden. I dag publiseres det mer kunstkritikk enn før, og kunstjournalistikken har blitt mer kritisk til selve feltet. Målet om å være kritisk til kunstfeltet i seg selv er så uttalt at Aftenpostens kulturredaktør kan gå ut og «kreve en kritisk offentlighet nå» i en sak sterkt preget av mindre gjennomtenkte antakelser om kvalitetsvurdering og kunstens rolle og funksjon.

Ser vi på kunstoffentligheten i dag, synes mangelvaren, heller enn kritiske stemmer, å være grundige tekster om relevante tema og tendenser. I den kommende tiden er det der vi ønsker at KUNSTforum skal være: I dybden. Fremover kommer vi i all hovedsak til å publisere essays, dybdeintervjuer og reportasjer på nett – kanskje også en kommentar her og der. KUNSTforum skal skrive om kunst i det offentlige rom, historisk kunst og samtidskunst – kanskje også om kulturpolitikk, hvis det blir nødvendig. Vi vil ikke sette begrensninger – målet er å kunne formidle gode historier om hvordan og hvorfor kunst blir til, hva den kan gjøre og hvordan den best kan oppleves, samt å gi våre skribenter tid til å gå i dybden på sine observasjoner, dykke inn i en trend, et problem en tendens de finner det relevant å tenke over og skrive om.

Som konsekvens av dette, legges takten om. Publiseringsfrekvensen vil settes til to omfattende saker per måned, noen direkte knyttet til papirutgavens tematikk, mens andre vil respondere på dagsaktuelle strømninger. Innimellom vil det bli spedd på med aktualitetsorienterte Q&As, i tillegg til sporadiske bonuser.

I tiden fremover vil www.Kunstforum.as styres av et redaksjonsråd bestående av Rasmus Hungnes, Monica Holmen, Nicolai Strøm-Olsen og Mari Rustan.

Oppdraget ligger i navnet: KUNSTforum er et forum, og et forum er en møteplass der idéer om og synspunkter på et gitt tema kan utveksles. Denne samtalen ønsker vi å bidra til og legge til rette for, gjennom grundige tekster og kanskje til og med et mer aktivt kommentarfelt. Se på dette som en invitasjon til samtale.

Første sak under Kunstforum.as’ nye retning kan ventes snart. Vi har også noen overraskelser i ermet, og vi ser frem til å utvikle Kunstforum gjennom 2016. Følg med – og følg oss gjerne i sosiale medier (Facebook, Twitter) eller abonner på nye poster per RSS.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*