Uavhengige institusjoner vil samlokalisere

0047, UKS, Fotogalleriet og Forbundet Frie Fotografer samler krefter i møte med byutviklingen i Oslo og undersøker mulighetene for samlokalisering.

Pan-Barentz/ Barentz Triennalen 2009 på 0047. Arkivfoto: André Gali

Pan-Barentz/ Barentz Triennalen 2009 på 0047. Arkivfoto: André Gali

– Vi har sett en tiltagende tendens til at den uavhengige, produserende delen av kunst- og kulturfeltet presses ut av bykjernen som følge av økende leiepriser og manglende tilgang på egnede lokaler. Nå har denne utviklingen også nådd institusjonene, sier Espen Røyseland, en av grunnleggerne av 0047, en organisasjon for kunst -og arkitekturprosjekter som per idag har lokaler på Grønland i Oslo. Røyseland er prosjektleder for et forprosjekt som ser på muligheten for at 0047, Unge Kunstneres Samfund (UKS), Fotogalleriet og Forbundet Frie Fotografer (FFF) kan slå seg sammen i felles lokaler i Oslo. Ifølge en pressemelding som kom mandag 5. mai er prosjektet en direkte respons på det stadig tøffere eiendomsmarkedet i Oslo.

0047, UKS, Fotogalleriet og FFF,  alle representanter for den uavhengige og ikke-kommersielle delen av Oslos samtidskunst- og arkitekturscene, er i ferd med å flytte ut av lokalene de har holdt til i, forklarer pressemeldingen. Noen må flytte som følge av leieprisøkning, andre fordi lokalene skal rives for å legge til rette for nybygg med høyere utnyttelsesgrad.

– Det iverksatte forprosjektet er ikke rettet mot enn sammenslåing av institusjonene, men ser på hvordan det gjennom et utvidet samarbeid kan bli mulig å styrke aktørenes individuelle fokus på faglig innhold, produksjon og utvikling, utdyper Røyseland.

Nylig gjennomførte UKS en atelierundersøkelse, laget av Telemarksforskning, som viste at en fjerdedel av Oslos aktive kunstnere er uten arbeidsrom grunnet for høye priser, fortsetter pressemeldingen. Også Strategier for utvikling av kulturnæring i  Oslo, en rapport fra Oslo kommune fra desember i fjor, viser at det er «et stort behov for arenaer og øvrige lokaler som er fornuftig priset»

I stedet for å passivt la seg tvinge ut av byen, går derfor gruppen nå proaktivt til verks og ser på muligheten for å skape et helt nytt sted i Oslo.

UKS varslet nylig midlertidig flytting fra lokalene i Lakkegata til Bårdar Danseinstitutt like ved Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Her skal de være fra august 2014 til februar 2015. Etter det er det uvisst hvor de skal være.

Forprosjektet vil bli presentert i et åpent seminar i august.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*