Kunstfeltet bør ønske seg lav moms

Kunstsektoren krangler igjen med Skatteetaten om hva som er avgiftspliktig kunst. Hele kunstfeltet vil tjene på en lav kulturmoms.

Det er ikke noe gøy å betale merverdiavgift. En ting er at det øker prisen med 25 prosent. En annen ting er at det tar tid å føre momsregnskap. Derfor ligger det i ryggmargsrefleksen til frilansere og vikarlærere at merverdiavgift er noe man bør unngå så lenge som overhodet mulig. Så også hos billedkunstnere.

kunsthandelTil tross for dette kan det hende at det beste for norsk billedkunst samt hele kunstsektoren ville vært en lav kultur moms på 8 prosent på omsetningen. I dag finnes det en slik lav momssats på kino og museumsbilletter. Fordelen er at idet en virksomhet er momspliktig, må den ikke bare øke prisen på det man selger, med for eksempel åtte prosent, man kan også trekke fra all moms på virksomhetens utgifter.

Det vil si at om kunst avgiftsbelegges med åtte prosent, vil kunstnere kunne trekke  i fra 20 prosent av kostnadene til lerret, maling, markedsføring produksjon av kunstbøker og de fleste andre utgifter. Gallerier vil også kunne trekke fra mva. en på sine utgifter. Hvis man får innført en lav mva. sats vil dette regnestykket stort sett alltid gå i pluss.

For gallerier vil dette også være en stor fordel fordi det vil gjøre det unødvendig å skille mellom annenhåndsmarkedet, hvor det i dag er mva. på selve salgstjenesten, og førstehåndsmarkedet. De vil også slippe å skille mellom formidlingssalg, hvor det ikke er moms, og kunsthandel og auksjonsvirksomhet, som innebære moms på salgstjenesten. På den måten vil en lav momssats trolig styrke det norske kunstmarkedet.

Dagens situasjon den verste av alle mulige
Dagens situasjon er uansett den verste av alle tenkelige. For det første vil et galleri eller en kunstner som selger lite, eller går med underskudd, ikke få tilbake noe moms.

En annen grunn er at dagens situasjon er uoversiktlig. Et eksempel på det kom i Aftenposten i går, hvor Terje Risberg går kraftig i rette med Skatteetaten og Oslo Tingrett. Bakgrunnen er at Oslo tingrett 9. april dømte et av Norges største kunstgallerier til å betale 25 prosent moms på billedkunst de har solgt til sine kunder på vegne av kunstnere tilknyttet galleriet.

Det er galleri BI-Z i Kristiansand saken gjelder. Jeg kjenner ikke saken i detalj, men den illustrerer et vanlig problem, at offentlige etater, spesielt toll og skattemyndigheter, tolker kunstverk og salg av dem på en måte som er ufordelaktig for kunsten. Galleri BI-Z selger i stor grad grafikk. Hvis verkene selges på vegne av kunstneren, er det ikke moms, men siden Galleri BI-Z selger grafikk av avdøde kunstnere, som Else Marie Jacobsen og Kjell Nupen, kan verkene tolkes som annenhåndssalg , hvor det faktisk er moms på salgstjenesten.

Terje Risberg skriver at dommen vil true hele bransjen fordi alle gallerier kan pålegges moms på alt salg av kunst. Det tror ikke jeg, men det illustrerer at tolkningen av hva som er momsbelagt fortsatt er et stridsspørsmål.

Tollvesenet
Også kunstnere og gallerier som har innført kunst til Norge, har fått problemer med tolkningen av momsreglementet. Kunstforum har tidligere skrevet om kunstnere og gallerier som blir momsbelastet på innførsel av kunst som Tollvesenet ikke liker. Her er problemet at galleriene og kunstnerne aldri får momsen tilbake fordi de ikke er momspliktige. Også dette problemet ville vært løst med en lav momssats.

Så for å banne i kirken: I stedet for å passivt tenke at dagens kunstpolitikk er den beste, mener jeg derfor at NBK og NK bør vurdere fordelene av en lav moms sats for billedkunstfeltet. Det kan godt hende at det er den beste politikken for norsk kunst.

Oppdatering: 

Jeg er blitt gjort oppmerksom på at konflikten mellom BI-Z dreier seg om at Skatteetaten ikke tror at galleriet formilder salget på vegne av kunstneren.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*