Endringer i KUNSTforums redaksjon

Nicolai Strøm-Olsen trekker seg som redaktør i KUNSTforum etter utgivelsen av nummer 4 – 2012 og med umiddelbar virkning på nett. Han vil fra nå av være daglige leder for forlaget Kunstforum AS, og ønsker også å fortsette å skrive for magasinet.

– Siden vi startet KUNSTforum sammen i 2009 har Nicolai Strøm-Olsen vært en viktig pådriver for magasinet både redaksjonelt og administrativt. Sammen har vi utviklet den redaksjonelle profilen magasinet har nå og som vi mener er ganske unik i nordisk sammenheng. Vi i redaksjonen synes det er synd at Strøm-Olsen velger å fratre sin redaktørstilling, men vi er glade for at han ønsker å fortsette å skrive for magasinet, sier Strøm-Olsens medredaktør André Gali.

Strøm-Olsen oppgir et ønske om å prioritere forretningsutvikling av KUNSTforum som årsak, og at det tidvis har vært belastende å ha både et redaksjonelt og økonomisk ansvar. Dette kommer i tillegg til et økende arbeidspress fra annen virksomhet.

– Strøm-Olsen er en mann med mange jern i ilden, og vi har selvsagt forståelse for at Strøm-Olsen har andre prosjekter han ønsker å jobbe mer med. Samtidig har KUNSTforum hatt en meget positiv utvikling de siste årene og det øker naturlig nok administrasjonen. At Strøm-Olsen ønsker å fokusere på den siden av virksomheten vil være med på å styrke magasinet, sier Gali.

Den nye situasjonen i magasinet vil ikke påvirke det redaksjonelle innholdet i KUNSTforum. Magasinet vil fortsatt dekke samtidskunst og historisk kunst i Norden, publisere kritiske reportasjer og dybdeartikler, samt faste saker som profiler, markedssider, boksider og utstillingsguide, med utvalgte artikler på engelsk. På nett fortsetter KUNSTforum med anmeldelser, kommentartstoff, nyheter og billedblogger.

Redaksjonen vil fra KUNSTforum nummer 1 – 2013 bestå av André Gali, ansvarlig redaktør, Monica Holmen, redaktør og Trine Otte Bak Nielsen, medvirkende redaktør. Holmen vil også få mer redaksjonelt ansvar for nettsiden.

Utover redaksjonen og skribenter tilknyttet KUNSTforum, har magasinet et redaksjonsråd hvor Kristian Øverland Dahl, Are Blytt, Randi Grov Berger, Per Kristian Nygård og Joakim Borda sitter.

Gå til om KUNSTforum for å vite mer om redaksjonen og KUNSTforums redakasjonelle profil.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*