Skauens alter ego

Med Slideshow Johnny på OSL Contemporary skaper Skauen en satire på kunstfeltet og samtidig en slags revolt mot det vedtatte synet på ham som kunstner.

Martin Skauen, Slideshow Johnny, still. © OSL Contemporary

Den Berlin-baserte kunstneren Martin Skauen har tidligere gjort seg bemerket med en rekke tegninger preget av og med delvis groteskt, delvis humoristisk innhold, og med en mengde referanser til musikk, litteratur, film og kunsthistorie. I sin nyeste utstilling på OSL Contemporary har han forlatt blyanttegningene en liten stund, til fordel for kommentarer om kunstfeltet i videoformat.

Seks korte filmsnutter, eller slideshows, på til sammen 20 minutter, utgjør hovedverket til utstillingen. I tillegg vises et kortere videoverk, My First Poem, og et lite utvalg av Skauens tegninger. Slideshow Johnny er tidligere blitt vist ved Statements på Art Basel 2012.

Rufsete alter ego kommenterer kunst
I filmsnuttene lar Martin Skauen sitt alter ego Slideshow Johnny få utfolde seg. Til forskjell fra Skauens teknisk dyktige, detaljerte og ikke minst detaljrike blyanttegninger er filmene preget av en DIY-estetikk. Ulike approprierte bilder hentet fra internett, er kombinert med fotografier av karakteren Johnny, og satt sammen til et slideshow, ikke ulikt det man selv enkelt kan gjøre på enhver PC med et billedredigeringsprogram.

Resultatet utgjør et slags stand-up eller komishow der Johnny spiller hovedrollen.

Johnny gestaltes av Skauen selv, og er av utseende og oppførsel en mildt sagt rufsete figur. Skauen balanserer i disse filmene mellom det pinlige og det morsomme, mellom det sårbare og det satiriske. Filmene er avslørende i sine kommentarer over kunstfeltet, og avkler en del av den selvhøytideligheten som ofte preger kunsten.

Det er ikke vanskelig å forstå at det er befriende å kunne kommentere og harselere over kunstfeltet og dens aktører gjennom et slikt småslitent kunstner-alter ego. Uforståelige tekster basert på både kunstkritikker og pressemeldinger – vi har alle lest slike, kunstneren som innehaver av alle svar på universets store spørsmål, utforsking av materialer eller sammensetninger kun for utforskingens sak og uten noe innhold – alle disse elementene får gjennomgå i Johnnys stand up-slideshow. Det hele blir akkompagnert med kunstig latter på boks, slik vi kjenner det fra halvdårlige komiserier på tv.

Martin Skauen, Slideshow Johnny, still. © OSL Contemporary

Absurde spørsmål om samtidskunst
Slideshowet innledes med en opplesning av et slags dikt, eller en tekst – kalt Why is. Johnny står på hendene og presenterer en rekke spørsmål, de fleste av noe absurd og uforståelig art isolert sett, men som kan ses på som referanser til problemstillinger eller gjerne klisjeer i samtidskunsten.

«Why is an open door perspective? Why is upside down more interesting?» Dette, og mye mer, undres Johnny over samtidig som han faktisk står på hodet i et format som opererer i grenselandet mellom performance, diktopplesning og stand-up. Et uttrykk som forener underholdning og fremmedgjøring på en og samme tid, skal vi le eller skal vi ta dette seriøst? Hvorfor er det nødvendig å gjøre noe stående på hodet for at det skal bli interessant? Vi som publikum får ikke noe svar, men det åpnes opp for å reflektere over disse spørsmålene og ta dem med oss videre til andre utstillinger.

Slideshowet kulminerer i siste videosnutt med en Q&A-runde med Slideshow Johnny i form av en seanse der han inntar rollen som spirituelt medium som besvarer et ivrig publikums spørsmål om livet og kunsten: «Why am I struggling to communicate important issues through my paintings?» Slideshow Johnny svarer helt enkelt: «There are more colours now than 20 years ago.»

Publikum applauderer og ler og sukker av lettelse over å få svar på slike fundamentale spørsmål. Hvem har vel ikke vært på ulike artist talks, der man håper på å få noe kunnskap ut av kunstneren selv, men budskapet blir i stedet mer obskurt og tåkelagt og en sitter igjen med en følelse av å bli latterliggjort, samtidig som en ikke tør å stille flere spørsmål av fare for å avsløre sin uvitenhet. Skauen harselerer her like mye over kunstnerens selvopphøyde status, som over kunstpublikummets forventning om å fravriste kunstneren noen essensielle svar på altomfattende spørsmål.

Martin Skauen, Slideshow Johnny, still. © OSL Contemporary

Revolt mot seg selv
Den som oppsøker OSL Contemporary for å se nye tegninger i kjent stil fra Skauens hånd vil med andre ord bli overrasket. Med Slideshow Johnny gjør Skauen samtidig en slags revolt mot det vedtatte synet på ham som kunstner. Alle som jobber med kunst på en eller annen måte vet at det er enkelt og lettvint og oversiktlig når man kan plassere kunstnere og deres verk i en bestemt bås.

For kunstneren selv kan det imidlertid virke hemmende og frustrerende å få klistret merkelapper på seg, som ikke alltid er dekkende for det en jobber med, enten det nå er nyromantikk eller gutteroms-estetikk, begrep som tidligere har vært brukt for å beskrive Skauens kunstneriske praksis. Som Johnny selv kommenterer spørsmålet «How would you like to be remembered?»: – «Underground artist».

Det er derfor både interessant og morsomt at han tør å utfolde et slikt alter ego som Johnny og begir seg inn på andre kunstneriske områder for å kommentere sin samtid og det feltet han jobber i.

Martin Skauen Slideshow Johnny vises på OSL Contemporary i perioden 11.10 – 10.11. 12.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*