Rene eller urene penger?

Ikveld arrangeres en panelsamtale med utgangspunkt i Statoil Art Award på Kunstnernes Hus. Initiativtager Gjertrud Steinsvåg er ineteressert i ambivalensen mellom kunst og penger.

Illustrasjonsbilde. Foto: Harald Pettersen / Statoil

Fredag 16.12.2011 ble Statoil Art Award tildelt Ane Mette Hol for sine lavmelte tegninger som ifølge juryleder Olav Christopher Jensen «utmerket seg både formalt, teknisk og konseptuelt.» Statoil Art Award deles ut annethvert år og er en sum på 500 000 norske kroner. Juryen består av Olav Christopher Jenssen, Solveig Øvstebø, Caroline Ugelstad, Øystein Ustvedt og Göran Christenson – alle tunge navn fra det nordiske kunstfeltet.

Prisen er en del av Statoils program for å stimulere norsk kunst og kultur – og en del av en merkevarestrategi for å bygge positive assosiasjoner til et firma som tjener penger på olje, og som stadig er under kritikk for lyssky virksomhet.

Med Statoil Art Award som rammeverk inviterer Kunstnernes Hus og kurator Gjertrud Steinsvåg til en panelsamtale i kveld for å undersøke noen av de symbolske aspektene ved forholdet «kunst og kapital»

Gjetrud Steinsvåg. Foto: André Gali

Steinsvåg har hovedfag i Kunstfag fra Kunsthøgskolen i Oslo og avslutter en mastergrad i Skapende Kuratorpraksis ved Kunsthøgskolen i Bergen våren 2012. Hun forteller at motivasjonen for å holde en panelsamtale om kunst og penger er knyttet til et pågående bokprosjekt kalt Never Mind The Benefits hvor aktører fra kunstfeltet drøfter ulike former for finansiering av kunstproduksjon.

–          Ambisjonen for bokprosjektet er å være en viktig stemme fra kunstfeltets side i debatten om kunst og kapital. Statoils Kunstpris spesielt og Statoils kunstprogram generelt blir et relevant referansepunkt for mange i denne debatten fordi Statoil er en synlig kunstsamler og innehar en dobbeltrolle som privat selskap der staten er hovedaksjonær. I norsk sammenheng er jo dette koblet til Statoils oljevirksomhet og norsk identitet som oljenasjon.

Hun mener at man kan se tilsvarende diskusjoner rundt Sparebankstiftelsen DNB Nor og deres donasjoner til samlinger som Henie Onstad Kunstsenter og Nasjonalmuseet, men har valgt å koble debatten til Statoil Art Award fordi det oppstår større grad av paradokser når det gjelder Statoils kunstsatsning på grunn av oljeperspektivet.

Det er interessant å se på forholdet mellom kunst og kapital, mener hun, fordi det tradisjonelt representerer to ulike næringer med to ulike, og gjerne motsetningsfylte verdier.

–          Private aktørers rolle som samarbeidspartner for kulturlivet er relativt ny i Norge fordi vi har så sterke tradisjoner for statlig finansiering av kunstproduksjon. Den tverrpolitiske handlingsplanen for kultur og næring fra 2007 er eksempel på at politikken ønsker å stimulere dette samarbeidet. For kunstens del handler dette samarbeidet i stor grad om å bedre ”økosystemet”, mens vi har fremdeles den oppfattelsen av den frie og kompromissløse kunsten og der slår ryggmargsrefleksen inn – at de private pengene svekker kunstens kvalitet, troverdighet og integritet i større grad enn statlige midler. I den ambivalensen synes jeg temaet er interessant.

I panelet sitter Mats Stjernstedt, kunstnerisk leder for Kunstnernes Hus, Kristine Wessel, daglig leder for Kulturbyrået Mesèn, Dag Wiersholm, seniorrådgiver i KORO og skribent og Unni Gjertsen, kunstner. Ordstyrer er Sigrid Røyseng, førsteamanuensis i kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI og førsteamanuensis II ved Høgskolen i Telemark.

Samtale om kunst og penger finner sted i kveld klokken 18 på Kunstnernes Hus.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*