Punkt Ø gjeninnfører inngangspenger

Siden Kulturdepartementet innførte kulturmoms har Astrup Fearnley Museet og Nasjonalmuseet sett seg nødt til å ta inngangspenger. Nå følger Punkt Ø etter.

Galleri F15, en av Punkt Øs visningsrom. Foto: Punkt Ø

I en pressemelding fra Punkt Ø heter det at fra 21. juni i år vil det innføres inngangspenger på utstillinger som ligger under Punkt Ø, fylkesgalleriet i Østfold. Punkt Øs visningsrom inkluderer bl.a Momentum kunsthall og galleri F15.

– Beslutningen om å gjeninnføre inngangspenger på Punkt Ø kom etter en lang og grundig prosess i styret. Den nye loven vil gi fylkesgalleriet økte inntekter, men vi er selvfølgelig spente på hvordan dette slår ut på besøkstallene, sier styreleder for Punkt Ø, Ingjerd Schou, i pressemeldingen.

Styret har vedtatt å følge det de oppfatter som Kulturdepartementets klare råd. Dermed følger de i fotsporene til kunstinstitusjoner som Astrup Fearnley Museet, som gjeninnførte inngangspenger i juli 2010, og Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, som gjeninnførte inngangspenger 1.mai i år.

Lang og vanskelig prosess

I pressemeldingen beskrives prosessen frem til beslutningen om inngangspenger som lang og tidkrevende. Grunnen til det er at Punkt Øs erfaring med gratis inngang fra september 2006 har vært positiv og trolig bidratt til økt besøkstall.

– Det blir spennende å erfare effekten nå i sommersesongen, med Momentum-biennalen i Momentum kunsthall og på Galleri F 15, sier Ingjerd Schou i pressemeldingen.

Punkt Ø ser likevel også positivt på den nye loven, som vil gi økte inntekter som er nødvendige for å sikre og utvikle det kunstfaglige nivået og ivareta vedlikehold og drifting av den krevende bygningsmassen.

Styrets vedtak

Punkt Øs vedtak ble avgjort på styremøte 19.mai og det ble orientert om saken på generalformsamling 6.juni. I vedtaket heter det at ”Punkt Ø innfører inngangspenger f.o.m 21. juni 2011. Inngangsbilletten fastsettes til kr.40,- inkl. moms ( 8 % ) for voksne, kr 20,- honnør, militær- og studentbilletter. Gratis for barn under 18 år, venneforeningens medlemmer og på søndager for alle. I de måneder Momentum kunsthall er åpen i sommerhalvåret gjelder samme inngangsbilletten for både Galleri F 15 og Momentum kunsthall.”

Med styrevedtaket kommer Punkt Ø inn under departementets Kompensasjonsordning for merverdiavgiftsutgifter til varer og tjenester for frivillige organisasjoner, som ble innført 1. juli 2010. Punkt Ø er med dette en av de siste offentlig støttede kunstinstitusjoner i Norge som gjeninnfører inngangspenger.

Les mer om kulturmoms i Kunstforums leder fra 29. juni 2010.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*