KUNSTforum #1 2015

Fokus: Kunst og offentlighet. Hovedsaker: Jan Christensen, Andrea Lange, John Giorno, Brimingham (reportasje), Demokratiske offentligheter i en digital tidsalder (essay), Dark Ecology (essay).

hit for å abonnere!

nett KunstForum-1-2015-1

Redaksjonen
Ansvarlige redaktør: André Gali
Redaktør: Monica Holmen
Redaktør nettsiden: Mari Rustan
Medvirkende redaktører: Trine Otte Bak Nielsen, Joakim Borda, Hanne Cecilie Gulstad, Magnus Bons, Helena Björk.

Øvrige medarbeidere
Tonje Gjevjon (tegneserie).
Korrektur: Wenche Emily Nessler. Oversettelse: David Almnes.
Forsidefoto: Martin Rustad Johansen

Bidragsytere:
André Gali, Monica Holmen, Mari Rustan, Nicolai Strøm-Olsen, Magnus Bons, Are Blytt, Tonje Gjevjon, Jeanette Ulrikke Lund, Andreas Masvie Erling Bugge, Håkon Larsen, Ketil Nergaard, Julie Lillelien Porter, Jarle Strømodden

Innhold

 • s. 5        Leder/ bidragsytere
 • s. 8        Redaksjonen anbefaler
 • s. 14      Offentlige rom – digitale rom; Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås og kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Hege Haukeland Liadal forteller om kunst og offentlighet
 • s. 16      Demokratiske offentligheter i en digital tidsalder – Om Habermas’ borgerlige offentlighet og andre offentligheter
 • s. 18      Birmingham: Å se byen på nytt – Kunst i offentlig rom får frem nye sider ved Birmingham
 • s. 22     Kunst 2.0 – Kunst på internett, finnes det?
 • s. 26     Når naturen legger føringer – ved Wanås Konst befinner kunsten seg ute i landskapet
 • s. 30     Profiler: Jørn Mortensen, Jan Freuchen & Sigurd Tenningen, Helga-Marie Norby, Per Gunnar Eeg-Tverbakk & Eva Gonzales-Sancho
 • s. 34     Steiner i maskineriet – Ifølge Andrea Lange kan kunst i offentlig rom delta i forhandlinger om maktforhold
 • s. 38     Med poesi som råvare – John Giorno om poesi som råvare og utgangspunkt for alt han gjør
 • s. 42     Kunst for alles skyld – Jan Christensen begrenser seg ikke til ett medium, men veksler avhengig av ideen som skal realiseres
 • s. 48     Det usynlige – Kunst i offentlig rom – Et innblikk i ulike initiativer til kunst i offentlig rom
 • s. 5o     Workspace: Ståle Vold
 • s. 52     I løpet av de siste 40 årene har halvparten av alle jordens dyr blitt utryddet – Dark Ecology, en rapport fra Kirkenes, Nikel og Zapolyarny
 • s. 56     Bokforum

Selected articles in English:

 • s. 59     A fresh view on the city
 • s. 60     Guidelines from nature
 • s. 61     Paintings by a poet
 • s. 63     Art for everyone’s sake

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*