Kunst og frihet

Hvordan kan man som samfunnsborger, men også som kunstner, artikulere motstand og kritikk? Ane Hjort Guttu disputerer i Oslo.

De_rike_dok_liten forsideFredag disputerer Ane Hjort Guttu med stipendiatprosjekt «Kunst og frihet» som stiller spørsmål om hvordan man som mennekse og kunstner kan artikulere motstand og kritikk. Prosjektet har bestått av flere deler som alle tar for seg estetisk og politisk frihet: Fem kunstverk, fem pedagogiske prosjekter og utstillingene De rike bør blir enda rikere i Kunsthall Oslo (2013) og Lære for livet på Henie Onstad Kunstsenter (2012). Her har Guttu identifisert og analysert maktforhold i det norske samfunnet, blant annet gjennom å se på urban gentrifisering og den nyliberale, resultatorienterte skolen, forteller en pressemelding fra Kunshøyskolen i Oslo.

– Både skolen og byen representerer former for maktstrukturer som dominerer svært mange mennesker i deres daglige liv. Valget av disse allmenne temaene har vært politisk betinget – jeg ønsker å holde på med ting som angår mange, sier Ane Hjort Guttu i pressemeldingen.

Et viktig moment ved flere av arbeidene hennes har vært å se kunstnerisk praksis som pedagogisk modell og undersøke hva skolen kan lære av kunsten. Et annet viktig tema i Hjort Guttus prosjekt er byutvikling, eksemplifisert ved de nye havneområdene i Oslo. Utstillingen De rike bør bli enda rikere, et forslag til offentlig kunstprosjekt med samme navn, så på tilgangen til sol og lys i den senkapitalistiske storbyen.

For tiden er Ane Hjort Guttu aktuell på Bergen Assembly med verkene Uten tittel (Byen om natta) (2013), Static Dynamic Tension Force Form Counterform (2009) og How to Become a Non-Artist (2007). Da ble hun intervjuet av Kunstforum i forbindelse med åpningen av triennalen og sa blant annet at:

– Om det kalles for kunst eller noe annet er likegyldig. For meg er kunstbegrepet etter hvert blitt ganske fremmedgjørende, og jeg lengter etter en tilstand der vi kan oppleve kunst uten å tenke så mye på at det er kunst.

I utstillingen i Bergen har hun vært opptatt av «folk som agerer i verden og forsøker å mestre, forstå og formidle den.»

Blant veilederne hennes finner man Pablo Lafuente, redaktør og kurator som blant annet har hatt tilknytning til OCA, og Susanne Winterling, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Bedømmelseskomiteen består av Annette Kierulf, professor ved Kunsthøgskolen i Bergen, Hans Hamid Rasmussen, professor ved Kunsthøgskolen i Oslo og Kim West, forfatter og redaktør for Kunstkritikk i Stockholm.

Tid: Fredag 20. september 2013 kl.13-15
Sted: Auditoriet, Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24, Oslo
Arrangementet vil bli gjennomført på norsk.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*