Maktkritisk kunst

Mandag inviterte KORO til offisiell avdukning av kunsten i R6 i Regjeringskvartalet. Fellesnevner for kunstnerne Do Ho Suh, Kajsa Dahlberg og Vanessa Baird er maktkritikk og myndighetskritikk.

Elisabeth Tetens Jahn, prosjektansvarlig i KORO, foran Kajsa Dahlbergs verk ‘Hundre år på en arbeidsdag’.

Den offisielle avdukningen av tre av fem verk i R6 ble innledet av Elisabeth Tetens Jahn som er prosjektansvarlig hos KORO (Kunst i offentlig rom). Bygget, som rommer Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet, ble påbegynt i 2010 og tatt i bruk tidligere i år.

Jahn presiserte at det har vært viktig at kunstverkene skal gå i dialog med omgivelsene. Samtidig poengterte hun tvetydigheten i at verkene skal fremstå som autonome verk samtidig som de skal forholde seg til stedet og de som bruker det spesifikke rommet. I den forbindelse stilte hun også spørsmål rundt begrepet “offentlig”, og bemerket at det langt på vei er en idealistisk størrelse og at det offentlige rom aldri er verdinøytralt:

– Kunsten må være seg bevisst offentligheten som politisk konstruksjon, understreket Jahn og minnet om at vi ifølge kulturminister Hadia Tajik må tåle kritisk kunst.

Jahn vektla også at kunsten kan representere et frirom i et stadig utsatt samfunn og at kunsten i R6 har som fellesnevner at de har koblinger til maktkritikk og myndighetskritikk.

I lys av terroren
Statssekretær Kjersti Stenseng fra Kulturdepartementet oppsummerte noen av KOROs oppgaver i forhold til å gi kunst til allmennheten og å gi jobb til kunstnere. Hun kunne informere om at gjennom 30 år har KORO levert i overkant av 80 kunstverk til Regjeringskvartalet. R6 er det siste i rekken av bygg som KORO har levert arbeider til og det første etter terrorhandlingen i fjor. Stenseng poengterte at mye av den offentlige kunsten i Regjeringskvartalet ble skadet i terrorhandlingen og minnet om at R6s beliggenhet rett ved tinghuset vil tilføre kunsten en politisk dimensjon.

– Kunsten knyttes til ytringsfrihet og demokrati, understreket Stenseng.

– Tradisjonelt har offentlig kunst hatt mål om å speile det norske og det nasjonale, men i R6 har det vært bevissthet om å ta inn kunst som kan være et blikk utenfra og som en del av den globale kunsten.

Også leder for kunstutvalget, Hilde Skjeggestad, måtte nevne 22.juli:

– Vi måtte tenke på nytt, forklarte hun.

– Men vi har konkludert med at de temaene som tas opp i kunstverkene i R6 ikke er mindre relevante nå.

Do Ho Suh: Grass Roots Square, utenfor R6.

Grassrota
Til å konkurrere om å lage kunst til uterommet inviterte kunstutvalget fem utenlandske kunstnere for å sikre at ikke alle kunstprosjektene skulle gå til norske kunstnere. Do Ho Suh ble valgt ut på bakgrunn av verker han tidligere har laget som handler om møtepunkter mellom hans fødeland Korea, og hans bosted i USA, og om forflytning. Hans verk, Grass Roots Square, omfatter hele den hellelagte plassen foran R6 og består av omtrent 50 000 små, grønne bronsefigurer.

Kunstneren har selv vært opptatt av at han ikke ville lage et vertikalt og oppløftet kunstverk, men et horisontalt verk som er lett tilgjengelig for publikum.

– Det er dette nivået, grasrotnivået, man bør se samfunnet fra, har Do Ho Suh sagt.

Vanessa Baird: Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene.

Slitne mødre og kvinnekamp
Inneromsprosjektene til Vanessa Baird og Kajsa Dahlberg ble valgt etter at uterommet var ferdig.

– Vanessa Baird var ikke noe selvsagt valg, kunne Skjeggestad informere om.

Men de ble fascinert av hennes tidligere arbeider, særlig verket som ble vist på Kyss frosken på Nasjonalmuseet. Baird jobber med scener fra den private sfæren, historiske skrifter og ulike referanser og har et personlig blikk. Utvalget så her et stort potensial til et veggmaleri.

Baird er blitt engasjert til å male tre store veggmalerier i R6. Det ene som er ferdig er tilgjengelig for alle, mens de ytterlige to befinner seg inne i bygget og når de står ferdig i 2013 vil de kun være tilgjengelige for ansatte og besøkende som har avtaler i bygget.

Det verket som var tilgjengelig på avdukningen, Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene, fyller hele bakveggen i det som skal være presserommet for R6. Verket er ikke ulikt det vi kjenner fra Bairds kunstnerskap med fugler og dyr, tomme soverom med tomme senger, ulike arkitektoniske bygg og slitne mødre. De er malt i en stil som kan minne om illustrasjoner til barnebøker.

– Kajsa Dahlberg var den siste som ble valgt. Hun hadde en klar og skarp idé som passet godt inn mellom de to andre arbeidene, forklarte Skjeggestad.

Verket Hundre år på en arbeidsdag er et tekstbasert videoverk som vises i inngangspartiet i R6. Videoen er syv timer lang og viser sitater fra paroler, taler og krav fra 100 år med norsk kvinnekamp. Verket peker frem mot neste års stemmerettsjubileum og er en feiring av norske kvinners vei fra underordnede individer til politiske subjekter.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*