Penger, frihet og fordeler

Denne uken står forholdet mellom kunsten og pengene i fokus. Tre arrangementer samt slipp av en ny publikasjon problematiserer på hver sin måte dette forholdet.

Illustrasjonsbilde: Marianne Heiers verk ‘Permanent Installation (5783 Euros), 2005.

Det siste tiåret har kunstmarkedet og private samlere fått en helt annen definisjonsmakt i kunstfeltet enn tidligere. I Norge har kunstmarkedet generelt vært lite og behovet for statlig støtte har vært stort, men de siste årene har det likevel blitt viktig å diskutere kunstmarkedet også her hjemme. Og ikke bare kunstmarkedet, men kunst og penger mer generelt.

Denne uken blir behovet for å snakke om kunst og penger svært synlig når tre ulike institusjoner tar opp tematikker knyttet til private penger i debatter og seminar og publikasjonen Never Mind the Benefits – en antologi om kunst og penger – lanseres.

Er kunsten i Norge fri?
Landsforeningen Norske Malere (LNM) inviterer onsdag for fjerde gang til sitt årlige temamøte på Litteraturhuset i Oslo. I år ønsker de å diskutere hvor fri kunsten egentlig er i Norge i dag.

I invitasjonen heter det at “Symbiosen mellom kunst og kapital er gammel som arvesynden. Kunst er kunst, men et kunstverk er også en vare i et marked.”

Til å diskutere hvorvidt Staten krever kontroll av kunsten, en kunst den skulle beskytte i fravær av et fungerende marked, har LNM invitert historiker, forfatter og skribent, Hans Olav Lahlum; 2. nestleder i Kulturrådet, Arnfinn Bjerkestrand; og avtroppende kulturredaktør i Minerva, Kristian Meisingset.

Redaksjonssjef for Etter Børs-seksjonen i Dagens Næringsliv, og tidligere kulturredaktør i Klassekampen, Sarah Sørheim styrer debatten som sparkes i gang i sal Nedjma på Litteraturhuset i Oslo kl. 18.00.

Kunstmarkedet i Rogaland
Torsdag inviterer Rogaland Kunstsenter til dagsseminar om kunstmarkedets historie.

“Etter den industrielle revolusjonen ble kunstneren en aktør på et fritt marked, noe som førte til store endringer i hvordan kunsten ble kjøpt og solgt, markedsført, og til og med laget” heter det i en pressemelding som kunstsenteret har sendt ut.

Til å undersøke kunstmarkedets historie fra ulike perspektiver har kunstsenteret invitert Marie Stokkenes Johansen, som har en mastergrad i moderne kunst, “connoisseurskap” og kunstmarkedets historie fra Christie’s Education i New York, og Randi Thommessen, som har drevet LAUTOM contemporary i Oslo siden 2007.

Kunstsenterets nyansatte daglig leder Geir Haraldseth sparker i gang seminaret med innlegget Kunstmarkedets anti-økonomi, før Marie Stokkenes Johansen holder to innlegg, et om kunstmarkedets historie og et om kunstmarkedet i dag. Randi Thommessen tilbyr sist en “case studie” og skal fortelle om galleriet sitt.

Etter innleggene inviterer kunstsenteret “til en diskusjon om markedets fortid og fremtid, samt spekulere i hvordan det norske markedet kan utvikle seg, spesielt i Rogaland, som er det nest største markedet for kunst i Norge.”

Seminaret finner sted i Rogaland Kunstsenters lokaler i Stavanger fra 10-15.00.

Private museumsinitiativ
Samme ettermiddag inviterer Astrup Fearnley Museet i Oslo til en diskusjon om “det private museumsinitiativet” som museet mener “er blitt stadig mer aktuell i en nordisk kontekst”. I invitasjonen trekker de frem at Guggenheim-museet har forsøkt å etablere seg i Helsinki og at det i det svenske, danske og norske samtidskunstfeltet stadig vokser frem flere private aktører.

“Astrup Fearnley Museet har flyttet til Tjuvholmen og har dermed fått økt oppmerksomhet på den lokale scenen. Vi ønsker i denne sammenhengen å adressere det private samtidskunstmuseets/kunsthallens rolle i en skandinavisk kontekst”, heter det i invitasjonen.

Museet har invitert Bo Nilsson, direktør for Artipelag Konsthall utenfor Stockholm; Janne Gallen-Kallela Sirén, direktør for Helsinki Kunstmuseum og museets egen direktør, Gunnar B. Kvaran, til panelet. Ordstyrer er Sune Nordgren, kunstnerisk rådgiver og kurator for Nordic Choice Art and Design og tidligere direktør for Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design.

Diskusjonen finner sted i Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen i Oslo fra kl 17.00.

Lite diskuterte problemstillinger
Som avslutning på ukens pengefokus er det slippfest på publikasjonen Never Mind the Benefits på Unge Kunstneres Samfunn (UKS), torsdag kveld.

Publikasjonen, som allerede er tilgjengelig på nett på adressen https://www.nevermindthebenefits.no, stiller spørsmål rundt forholdet mellom kunst og penger og hvorvidt “finansieringskilden har noe å si for kunstnerisk motivasjon eller lesningen av et verk?” og “hva er forskjellen på offentlige og private penger?”

Never Mind the Benefits karakteriseres som en antologi, den er kuratert av Gjertrud Steinsvåg og publisert av Feil Forlag. Ulike aktører fra kunstfeltet –  kunstnere, kuratorer, kritikere og skribenter – har blitt invitert til å komme med sine refleksjoner i en serie essayer og samtaler der, ifølge invitasjonen; “takhøyden er stor og innfallsvinklene mange.”

Invitasjonen kommer også med følgende påstand:

“Kunstfeltet lar seg mer eller mindre kritisk sponse av private midler og kulturpolitikken fremmer næringsaspekter ved kunstneriske uttrykk. Derfor er det viktigere enn noensinne at kunstnere, kuratorer og andre aktører innenfor kunstfeltet har et bevisst og reflektert forhold til kunstens komplekse finansieringsmodeller. Never Mind the Benefits er ment som et bidrag til en av de mest aktuelle og samtidig lite diskuterte problemstillinger ved kunstfeltet.”

Blant dem som ytrer seg i form av intervjuer eller essays er Dag Wiersholm, seniorrådgiver i KORO; Sigrid Røyseng, førsteamanuensis i kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI; Per Gunnar Eeg Tverbakk, frilans kurator og produsent; Marianne Heier, billedkunstner; Marius Martinussen, billedkunstner; Erlend Hammer, frilans kurator og skribent; og KUNSTforums redaktør, André Gali.

Slippfesten finner sted på Unge Kunstneres Samfunn (UKS) i Oslo fra kl 20.00.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*