Gabriel Kuri på biblioteket i Bergen

I morgen åpner Gabriel Kuri utstilling på Bergen Offentlige Bibliotek. I den forbindelse vil han også holde et foredrag.

Gabriel Kuri: Dead filing cabinets, 2012. Foto: Michel Zabe & Omar Luis Olguin, 2012. Med tillatelse av kunstneren og kurimanzutto Mexico City.

Bergen Kunsthall er for tiden stengt under oppussing. I mellomtiden bruker de andre områder til sine utstillinger og i morgen åpner den meksikanske kunstneren Gabriel Kuri en utstilling på Bergen Offentlige Bibliotek som går i tett samspill med stedet.

– I sitt prosjekt for Bergen Kunsthall vil Kuri sette sammen en utstilling spesielt laget for Bergen Offentlige Bibliotek. For en avgrenset periode vil biblioteket utgjøre Kunsthallens midlertidige utstillingslokale. Kuris utstilling vil bidra til å forflytte kunsthallen til biblioteket, og på samme tid fungere som en forlengelse av biblioteket selv – ikke bare romlig ved at kunstverkene plasseres inn i bibliotekbygningen, men også ved å inngå i sameksistens med biblioteket som system, samling, sosialt møtested og institusjon, heter det i en pressemelding fra Bergen Kunsthall.

I Gabriel Kuris kunstnerskap foregår en kontinuerlig katalogisering og organisering av gjenstander og informasjon, noe som har paralleller i Bibliotekets rolle som institusjon. Hos Kuri er det imidlertid egendefinerte systemer som ligger til grunn for sammenstillingen av ulike gjenstander.

– Kuri viser hvordan de fleste tingene vi omgir oss med inngår i kontekstavhengige brukskonvensjoner. Ved å løsne på rammene omkring disse konvensjonene, eller ved å la objektene inngå i kunstnernes egendefinerte systemer, blir meningsinnholdet i de enkelte objektene satt i spill på nye måter, stadfester pressemeldingen og fortsetter;

– Gabriel Kuris arbeider kan ofte sees som symboler for handel. De kan representere pengesystemer eller selve transaksjonshandlingen ved kjøp og salg – i sin mest håndgripelige form. I Kuris arbeider fremheves tidsaspektet som ligger nedfelt i disse tingenes forgjengelighet og omsettbarhet, men han utnytter også deres materialitet rent skulpturelt og formalt.

Før åpningen vil det finne sted et foredrag med Kuri i Bibliotekets auditorium. Foredraget er en del av Bergen Kunsthalls Plattform-serie og finner sted kl. 18. Åpningen av utstillingen finner sted kl. 19.

Gabriel Kuri er født i Mexico City i 1970. Han bor og arbeider i Mexico City og Brussel.
Utstillingen er produsert av Bergen Kunsthall. Presenteres i samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*