Ny kunsthall åpner i Fredrikstad

Hydrogenfabrikken Kunsthall tegner til å bli en av landets største visningsarenaer for samtidskunst. I kveld åpner de lokalene med en kunstmesse for uavhengige gallerier.

I kveld åpner en ny kunsthall i Fredrikstad i en nedlagt hydrogenfabrikk. Med et areal på over 500 kvadratmeter gulv og med 15 meter under taket tegner den til å bli blant landets største visningsarenaer for samtidskunst. Som åpningsarrangement har de valgt å invitere 27 kunstnerdrevne og ikke-kommersielle gallerier fra hele Norden. De regner med å stille ut rundt 100 kunstnere tilsammen.

Messen, kalt WHAT A MESS!, er den første i sitt slag i Norge, men har paralleller i Supermarket i Stockholm og Alt_CPH i København. Messer for uavhengige gallerier handler ikke om kjøp og salg, men er en modell som drar veksler på den formen som kommersielle messer har.

Det som skiller en messe fra en kuratert utstilling er at det er galleristene som fungerer som kuratorer for sin messestand. Dermed åpner man opp for variasjon og mangfold, og for kunstpraksiser som ikke nødvendigvis går godt sammen, noe man sjelden finner på en biennale for eksempel, hvor målet ofte er å skape en overhengende tematikk.

Et annet aspekt ved messen som form er at når man samler gallerier på den måten får publikum anledning til å oppdage visningssteder de ikke kjenner til, og til å møte gallerister for å lære om deres profil og utveksle erfaringer. Selv om kunstnerdrevne gallerier ofte har et kort livsløp da de ofte drives på dugnad, er dette viktige kanaler for å vise uetablerte kunstnere, synliggjøre tendenser og å komme med egne kuratoriske «statements». Uavhengige gallerier kan også fungere som viktige sosiale møteplasser for kunstnere i etableringsfasen.

Av de inviterte galleriene er 5 svenske, 3 finske, et dansk og resten norske. At det er en overvekt av gallerier fra Norge skyldes ikke nødvendigvis at hjemlandet er blitt prioritert, men det kan være fordi det er en sterk tradisjon for kunstnerdrevne gallerier her. I de siste årene har denne tradisjonen blitt styrket gjennom en prøveordning med driftstøtte på tre år til utvalgte gallerier. At det er forholdvis få visningsarenaer for unge kunstnere i Norge, kan også være noe av grunnen til oppblomstringen av kunstnerdrevne gallerier.

Når galleriene kommer sammen i helgen kan gallerister og kunstnere utveksle erfaringer, lære av hverandres strategier, og kanskje noen kunstnere og gallerister møtes for videre samarbeid. Det er i hvertfall en spenstig start på en kunsthall med store arealer å fylle, og det antyder høye ambisjoner for det som kommer fremover.

Den offisielle åpningen er i kveld klokken 18 og den står performancekunstner Jon Løvøen for. Løvøen er kjent for å bruke et formspråk vi gjenkjenner fra talkshows og humorprogrammer i videoer, fotografi og performance.

De deltagende galleriene er: Art Lab Gnesta (SE), ArtMobile (SE), Atopia (NO), Cirkulationscentralen (SE), Dortmund Bodega (NO), Flaggfabrikken (NO), Galleri 69 (NO), Galleri Blunk (NO), Galleri Ruth (NO), Galleria Rajatila (FI), GalleriaKONE  (FI), Gocart Gallery (SE), Grünerløkka kunsthall (NO), House of Foundation (NO), KNIPSU (NO), Kontor projects (DK), Kunstplass 5 (NO), LOCUS (NO), MELK (NO),  Mondo Tromsø (NO), MUU Gallery (FI), No 13 contemporary (NO), One Night Only (NO), Pink Cube (NO), Podium (NO), Qwerty (DK), Salongen (NO), Studio 44 (SE) og The Small prosjects(NO).

WHAT A MESS!  Står fra 24.-26 august.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*