Vil styrke kunstfeltet

– Vi legger opp til den største satsingen på visuell kunst noensinne, sa kulturminister Anniken Huitfeldt da hun i dag presenterte den første stortingsmeldingen på visuell kunst.

Anniken Huitfeldt. Foto: Ilja C. Hendel

I en pressemelding heter det at «Regjeringen går inn for å styrke formidlingen av visuell kunst i regionene ved bl.a. å øke støtten til museer med kunstsamlinger og ved å gi støtte til flere kunsthaller, kunstforeninger og kunstnersentra» og å «opprette en arrangørstøtteordning for det visuelle feltet under Norsk kulturfond som skal gå til det frie feltet / kunstnerstyrte arenaer, kunstfestivaler, program for større samarbeidsprosjekt og internasjonale samarbeidsprosjekter av ekstraordinær karakter i Norge».

Kunstforum tatt i betraktning

Det som kanskje er mest gledelig for Kunstforum er at Regjeringen vil «styrke feltets synlighet i offentligheten ved bl.a. å opprette flere stipend til kunstkritikere på det visuelle kunstfeltet og vurdere en støtteordning for uavhengige kunstmagasiner» og at meldingen trekker frem Kunstforum i 10. kapitel om Kunnskap, kritikk og forskning hvor det sies at:

«kunstmagasinet Kunstforum har bl.a. bidratt til å gjøre visuell kunst mer synlig i media gjennom faglig omtale og kritikk.» og videre at «kunstmagasinet Kunstforum [har] fått en viktig plass innenfor billedkunstfeltet med kritikker, reportasjer, kommentarer og intervjuer.»

Utfasing av GI

Stortingsmeldingen foreslår videre å styrke produksjonsleddet (dvs. kunstneren) ved å «foreta en revisjon og utvidelse av avtalen om utstillingsvederlag» og å «prøve ut en ordning med ustillingshonorar i statsstøttede institusjoner» .

Og som vi har lest i flere aviser de siste dagene så forslår Regjeringen å «utfase ordningen med garantiinntekt (GI) og etablere to nye, mangeårige stipendordninger for etablerte kunstnere og seniorkunstnere».

Kunstforum følger opp med flere saker om stortingsmeldingen for visuell kunst i neste uke.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*