Utdeling av årets Kunstkritikerpris

5. mars offentliggjorde Kritikerlaget de nominerte til årets Kunstkritikerpris. Det er tre sterke kandidater som i år er nominert.

Kunstkritikerprisen deles i år ut for fjerde gang, og den tildeles et kunstprosjekt som Kritikerlagets medlemmer oppfatter som mest betydningsfullt i året som gikk. Nytt av året er at det er medlemmene i Kritikerlaget nominerer kandidater til prisen. Prisen er utformet av billedkunstner Arne Nøst.

De nominerte til Kunstkritikerprisen 2011 er Per Inge Bjørlo, Snorre Ytterstad og Lillehammer Kunstmuseum.

Henie Onstad viste i høst og vinter (20. oktober 2011–26. februar 2012) en større retrospektiv utstilling med Per Inge Bjørlo, og det er på bakgrunn av denne han er nominert. Utstillingen mottok svært gode kritikker. Ifølge pressemeldingen ble den omtalt som «… en overbevisende demonstrasjon av et mangefasettert kunstnerskap med både norsk og internasjonal betydning.»  Siden installasjonen Indre Rom I (1984) i kjelleren på nettopp Henie Onstad har Bjørlo vært en sentral kunstner. Utstillingen på som nylig ble avsluttet på Henie Onstad gjenspeilet dette mangesidige kunstnerskapet, og en kompromissløs kunstner som gjennom sine arbeider har gitt publikum rom for refleksjon.

Per Inge Bjørlo, "Ringspelet" (2011) Foto: Øystein Thorvaldsen

I sommer (24. juni–18. september 2011) viste Museet for Samtidskunst en stor separatutstilling med Snorre Ytterstad, og på bakgrunn av denne er Ytterstad nominert til Kunstkritikerprisen 2011. Ytterstad har etablert seg med et kunstnerskap med en politisk brodd og et snev av surrealisme. Kritikerlaget melder at Snorre Ytterstad ble omtalt som «… en av ytterst få i sin generasjon som med selvfølgelighet kan trekke ordet «politikk» inn i sine kunstneriske aktiviteter. Hans utstilling ble av mange forstått som et tegn på at en ny vitalitet er på vei inn i Samtidskunstmuseets lokaler på Bankplassen.»

Snorre Ytterstad, "Ballpointball", detalj (2003) Foto: Andreas Harvik, Nasjonalmuseet

Både Bjørlo og Ytterstad har lange kunstnerskap bak seg, med hvert sitt særegne, solide uttrykk og gjenkjennelig stil.

Den siste kandidaten til Kunstkritikerprisen 2011 er utstillingen Blikkfang: Museet studerer sin samling og sitt bygg, vist på Lillehammer Kunstmuseum 22. oktober 2011–29. januar 2012. Med denne utstillingen ønsket de å «… studere sin samling, sitt bygg og sin museale praksis. Et kunstmuseum defineres som ‘en permanent, ikke-kommersiell institusjon som samler, bevarer, forsker og formidler’, men hvor nøytral og objektiv er denne virksomheten?» Hensikten var å synliggjøre skjulte strukturer for å undersøke egen virksomhet. Og det er derfor de nå er nominerte til Kunstkritikerprisen 2011.

Begrunnelsen fra juryen er at Lillehammer Kunstmuseums «… selvrefleksive tilnærming til eget bygg og samling pekte på sin side ut over den interne konteksten, og utstillingen fremstod som svært relevant i forhold til aktuelle spørsmål om museal praksis.»

Fra "Blikkfang" Foto: Jørn Hagen, Artphoto

12. april kl. 18.00 avholdes det en Kritikersalong på Litteraturhuset og da offentliggjøres også vinneren av Kunstkritikerprisen.

Oppdatering:

Utdelingen av prisen Kl 18.00 og Kritikersalongen Kl 18.30.

Debatt: «Hvordan skape et levende miljø i Fjordbyen?»

Er det et mål å skape et levende bymiljø, og i så fall hvordan? Og hvilken rolle spiller kunsten? I Panelet:
Ellen de Vibe, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
Erling Fossen, forfatter, urbanist og samfunnsdebattant
Anne Beate Hovind, kunstansvarlig Bjørvika,
Lars Fredriksen, utviklingssjef i Oslo Handelsstandsforening
Ordstyrer: Guro Voss Gabrielsen, rådgiver i Norsk Form

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*