Farvel…

Sophie Calles monumentale installasjon Take Care of Yourself kan nå sees på EMMA – Espoo Museum of Modern Art i Finland. Verket klarer å kombinere ironisk distanse med varme.

Sophie Calles, “Take Care of Yourself (Prenez Soin de Vous) – Etoile dancer”, 2007

Take Care of Yourself (Prenez Soin de Vous, 2007) begynte med en e-post fra Sophie Calles kjæreste hvor han forteller at de ikke lenger kan være sammen. Mannen X beskriver sin angst og sin kjærlighet, funderer over omstendighetene og ønsker at det skulle ha blitt annerledes, for til slutt å konkludere med et “Ta vare på deg selv”. To venninner av Calle fikk først se brevet og tolke det, men senere fikk hun idéen om å vise brevet til flere kvinner med ulik yrkesbakgrunn i det som skulle komme til å bli et toårig prosjekt.

Calle tok altså oppfordringen bokstavelig, og merket at sorgen raskt ble erstattet av en givende undersøkelse. Prosjektet kunne ha vart enda lenger om det ikke hadde vært for en praktisk omstendighet: Veneziabiennalen. Her ble den store installasjonen presentert for første gang som en del av Frankrikes paviljong i 2007. Siden den gang har verket blitt vist både i fransk og engelsk versjon tolv ganger på ulike steder i verden. Til Helsinki kommer verket via Tallinn. I Norden har verket tidligere blitt vist på Lousiana i 2010.

Tolkninger

Sophie Calles, “Take Care of Yourself (Prenez Soin de Vous) -La Clown”, 2007

Freud betraktet humor som en måte å hevde egoets usårbarhet på. Videre mente han at humor kan utgjøre en strategi for å snu på maktforhold. I Take Care of Yourself er det nettopp humoren som spiller en nøkkelrolle, allerede i valg av tittelen. Den forlatte kunstneren fordyper seg i et omfattende personlig prosjekt med ironiske fortegn. Samtidig passer hun på å sette patriarkatet ut av spill gjennom å rette søkelyset mot kvinners kompetanse. Calle kommer fra en fransk bakgrunn, men handlingen mangler heller ikke relevans i en nordisk kontekst, hvor vi gjerne snakker om hvor velutviklet likestillingen er, samtidig som kvinner ofte bedømmes for andre egenskaper enn sin kunnskap.

Alt fra jurister til skuespillere har fått presentere sine tolkninger av mannens brev. Vi møter kvinner i ulike yrker og aldre. Her er tenåringen som gjennomskuer mannen og utbryter “Han prøver å være cool!”. En tegneserieskaper har avbildet mannen ferdig med å forfatte brevet, omgitt av leksikon og verdenslitteraturens klassikere, og selvtilfreds over eget håndverk. Læreren finner på oppgaver som “Hvem er fortellingens helteskikkelse?” og “Gi historien en alternativ slutt”. En konkurranseskytter huller ut ordet kjærlighet tre steder i brevet. En korrekturleser lager en fargekodet analyse av gjentagelser, kommategn og tidsformer. Operasangerinnen synger teksten. Og så videre. Det hele avsluttes med at en papegøye spiser opp brevet.

Sophie Calles, “Take Care of Yourself (Prenez Soin de Vous) – Tange Singer”, 2007

Om utgangspunktet var å tolke og forstå, er sluttresultatet en tøylesløs undersøkelse der flere stemmer kommer til syne. Verket kan beundres i bokform eller, som her, i form av en installasjon.

Verket er ikke uten svakheter. Når Calle presenterer sin mors råd bak glass som er behandlet slik at teksten stadig blir mer utydelig å lese, er poenget det følelsesmessige båndet som umuliggjør distanse – men grepet blir overtydelig. Likevel er helheten lysende i sin underfundighet og samlede energi. Take Care of Yourself fremstår som et invertert portrett der utgangspunktet er mannen X og hans brev, men hvor det underveis trer frem bilder av 107 kvinners mangfold av kunnskap. Plutselig kommer man også på seg selv, ved å la seg fascinere av de innblikkene man får i de mange yrkene hvor det inngår en eller annen form av tolkning.

107 Subjekter
På EMMA har man blant flere mulige løsninger valgt å konsentrere installasjonen til ett rom. Bilder og tekster løper i en tett montering langs tre vegger, mens videotolkninger fyller den fjerde. Prosjektets omfang er hele tiden tilstede i denne presentasjonen, hvor alle bildene omringer betrakteren. Dette minner også om å studere innholdet i en bok – noe som ofte er tilfellet med konseptuelle verk – men her gleder man seg spontant over de veloverveide rytmiske vekslingene som dannes takket være de ulike formatene på bildene og tekstene.

Brevet finnes på engelsk og i finske og svenske oversettelser. Derimot lyser det franske originalbrevet med sitt fravær, noe som virket litt merkelig.

Sophie Calles, “Take Care of Yourself (Prenez Soin de Vous) – School teacher”, 2007

Take Care of Yourself er en perle av en installasjon, til å glede seg over og til å komme tilbake til. Her finnes ironisk distanse, smertefulle momenter og skarpe blikk. Men mer enn noe annet er verket en utmerket kavalkade over 107 Subjekter.

Sophie Calles verk Prenez soin de vous (2007) vises i sin engelskspråklige versjon Take Care of YourselfEMMA – Espoo Museum of Modern Art i Finland fra 2. mars til 10. juni.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*