Hvordan film formet vår betraktningsevne

Bonniers Konsthall åpnet i går utstillingen Resan til Månen: Före och efter film om kunstens fascinasjon for film. Direktør Sara Arrhenius forteller om utstilling og kommende konferanse.

Ming Wong, “Persona Performa”, 2011.

Hundre år etter de første filmeksperimentene er bevegelige bilder blitt en permanent del av vår visuelle kultur. Kjærlighetshistorien mellom billedkunst og film ble innledet i samme stund filmkameraet ble oppfunnet. I forbindelse med vinterens store utstilling om film og kunst, arrangerer Bonnier filmvisninger en stor konferanse og gir ut en antologi om film i kunsten.

Hvorfor er dette en interessant og tidsaktuell utstilling?

Hjertet i utstillingen er kunstens fascinasjon for hvordan film har formet vår betraktningsevne. For oss er det særlig interessant å se hvordan samtidskunsten formulerer sin relasjon til film – og hvordan dette samspiller med synet på filmens fødsel og død. Man kan nok påstå at vi har nådd et stadium etter filmen. En sørgelig konsekvens ved oppkomst av ny digital teknologi er at den eldre teknologien betraktes som eldgamle og utspilt – og forvises til kirkegården. Kanskje innebærer dette også slutten for en spesiell betraktningsmåte? Utstillingen ser nærmere på hvordan teknologiske endringer påvirker vår kultur og dermed vår kunst.

Hvilke kunstnere deltar på utstillingen, og hvorfor akkurat disse?

Kunstnerne Rosa Barba og Lindsay Seers er opptatt av nettopp filmapparatet og hvordan apparatet har påvirket vår måte å lage bilder. Ming Vong og Douglas Gordon setter filmen i forbindelse med vår samtidige mytologi. Marco Brambilla og Ryan Trecartin tar for seg filmens postmediale tilstand der kunstverket ikke er bundet til ett spesielt medium, men beveger seg fritt mellom ulike plattformer og uttrykk.

Når arrangeres konferansen, og hva vil antologien inneholde?

Konferansen arrangeres 9.–10. mars i samarbeid med Moderna Museet, og vil blant annet inneholde foredrag av Dara Birnbaum, Christiane Paul og Jan Holmberg. I antologien presenteres essays av Don De Lillo Gene, Youngblood, Alexander Andhoril, Christiane Paul og David Foster Wallace.

Resan til Månen: Före och efter film kan sees på Bonniers Konsthall fra 8. februar–8. april

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*