Ny ledelse, nye muligheter

I helgen holdt Norske Billedkunstnere landsmøte og det ble valgt nytt styre. Tonje Gjevjon mener det nye styret representerer en ny generasjon fagpolitikere.

landsmotebok_224. og 25. mai ble Norske Billedkunstneres (NBK) 12. ordinære landsmøte avholdt på Oslo Kongressenter på Folkets Hus i Oslo. Der ble det også holdt valg av sentralstyret. Det var 66  stemmeberettigede delegater tilstede og fire nye styremedlemmer kom på plass, blant annet Hilde Tørdal som ny styreleder.

Før valget besto styret av Hilde Rognskog (leder), Esther Marie Bjørneboe, Hans E. Thorsen, Sigfrid Hernes, Arne Rygg, Trine Røssevold, Ebba Moi og Gidsken Braadlie (ansattes representant).

Det nye styret ser slik ut: Hilde Tørdal (leder), Trine Røssevold, Kristian Øverland Dahl, Maria Hjelmeland, Ebba Moi, Arne Rygg, Tanja Sæter, Gidsken Braadlie (ansattes representant).

Lydhøre styremedlemmer
Tonje Gjevjon, performancekunstner og tidligere styreleder i Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) – nå styrelder i Akershus Kunstsenter – har tidligere vært kritisk til sentralstyret i NBK. Dette er noe hun blant annet har gitt uttrykk for i Klassekampens «For øvrig»-spalte, hvor Gjevjon skriver regelmessig. Gjevjon er derimot positiv til det nye styret, og ser på den neste styreperioden med optimisme:

– Hilde Tørdal og Maria Hjelmeland fremstår som lydhøre og lite fastlåst i ett syn. De er alltid godt forberedt  og jeg tror de kan virke samlende, samtidig som de jo begge to har gitt tydelig uttrykk for at NBK må endres. Tørdal har gjennom sin deltagelse på flere ledermøter og landsmøter i NBK vist at hun tåler å stå for synspunkter som flertallet er i mot. Hun har frontet saker og snakket om emner som får tempraturen til å stige i medlemsmassen. Det samme har Hjelmeland.

Gjevjon mener Tørdal og Hjelmeland markerer seg med en respektfull  kommunikasjonsform og at de er lydhøre også overfor meningsmotstandere. Dårlig kommunikasjon rundt viktige saker innad i NBK, for eksempel i forbindelse med Stortingsmedlingen for Visuell Kunst der NBK gikk imot egne vedtak om å samarbeide med de andre organisasjonene i Kunstnernettverket, er noe Gjevjon har kritisert det tidligere styret for. Hun mener derimot at Tørdal og Hjelmeland har en styrke i det at de søker fakta og kunnskap om saker også utenfor NBK sine kanaler når det trengs.

– Jeg er imponert over måten de legger frem saker og formulerer seg  på. De representerer en ny generasjon fagpolitikere i NBK. Med Handlingsprogrammet fra Landsmøtet har de og resten av styret et godt verktøy med seg.

Krav til endringsvilje
Gjevjon mener Landsmøtet har signalisert at de ønsker endringer og at med de fire nye medlemmene burde det være mulig å påbegynne det arbeidet som må til for å bygge opp NBK til en moderne, motiverende og profesjonell organisasjon. Men hun mener det krever mye fra både styret og administrasjonen:

– Det krever endringsvilje og samarbeidsevner hos alle styremedlemmer og administrasjonen for å få dette til. Daglig leder i NBK må ta lederansvar og aktivt veilede styret på en god måte så vi får grundige prosesser fremover.

Gjevjon har sett seg lei på at daglig leder i NBK, Gjert Gjertsen, unnskylder seg med at han bare gjør som styret vil.

– Han får betalt for å være daglig leder og det innebærer at han skal veilede og lede. Styrer kommer og går – daglig leder er kontinuiteten og den kollektive hukommelsen. Medlemmene av NBK forventer en helt annen dokumentasjon, kommunikasjon og infomasjon enn det vi har fått den siste fireårsperioden, og begrepet profesjonalitet må nok snakkes mye om.

– Men jeg er optimist og jeg tror at også de som sitter fra forrige periode ønsker endring. Ny ledelse, gir nye muligheter, avslutter hun.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*