Kunst på toalettet

For første gang arrangeres Trondheim Open. I løpet av to dager vil det bli mulig å oppleve 40 ulike kunstprosjekt i byen, også der du sitter i private tanker, helt til en annen på døren banker.

De to kuratorene håper håper at mange vil få gleden av et annerledes toalettbesøk i løpet av helgen. Foto: Monica Anette Svorstøl.

Trondheim Open blir et stort arrangement. Byens kunstnere åpner dørene til sine atelier og kunstnerverksteder, og gallerier, kunstskoler og kunstforeninger lover å vise et mangfold av nye kunstverk, kunstutstillinger, videofremvisninger, performans, konserter og foredrag. Men Trondheim Open inviterer ikke bare byens befolkning inn der kunsten produseres, eller tradisjonelt presenteres. Til helgen står Tonje Bartnes Andersson og Elizabeth Higson bak et av de mange prosjektene som også flytter kunsten ut av gallerirommet.

I gruppeutstillingen, ”Nøtter kan spises eller kastes”, skal seksten studenter fra Kunstakademiet i Trondheim (KiT) vise kunst på ulike toaletter i Trondheim sentrum.

– Vi ønsker å vise samtidskunst der hvor folk ferdes til daglig, og minst forventer å få en kunstopplevelse, forteller Higson og Bartnes Andersson. Begge er studenter ved Kunstakademiet. Higson er inne i sitt tredje år på bachelorstudiet, mens Bartnes Andersson går siste året på masterutdanningen.

Kunstforum har blitt med de to til biblioteket i Midtbyen der Higson trenger å ta mål av toalettene nede i underetasjen. Hun og Bartnes Andersson er initiativtakere, men skal også delta med hvert sitt verk. I taket over toalettbåsene på dametoalettet skal Higson henge store fotografier. s

– Kaster man ett blikk i taket så vil man straks oppdage at det står noen og ser ned på deg, forklarer hun skøyeraktig.

Privatsfære i det offentlige rom
Tegninger, fotografier, grafikk, tekstil og performans skal under Trondheim Open vises på utvalgte dame- og herretoaletter inne på St.Olavs Hospital, Trondheim Bibliotek, Olavshallen, Solsiden Kjøpesenter, Mercursenteret, Samfunnet, Blæst, og byens fire Dromedar Kaffebar.

– Ideen om å vise kunst på ulike toaletter kom da vi en kveld diskuterte alternative visningsrom som på best mulig måte kan formidle kunst ut til vanlige folk, sier Bartnes Andersson.

– Etter åpning er mange av utstillingene i Trondheim dårlig besøkt. Spørsmålet er om det er mulig å nå ut til flere enn de faste galleribesøkerne. Derfor eksperimenterer vi med selve utstillingsformen, forklarer Bartnes Andersson.

– Dette kunstprosjektet setter utstillingsformen på spissen. Tanken er at publikum skal kunne møte kunst uten å oppsøke den. Alle går på do. Det er en privat tid som du selv styrer, og toalettet blir på en måte en privat sfære i det offentlige rom. Det er også et bortgjemt rom som står i sterk kontrast til gallerirommet, presiserer hun videre.

Det viste seg raskt at å forholde seg til et slikt begrenset rom som ett toalett vekket interesse blant de andre kunststudentene.

– Vi ser at de fleste deltakerne har latt seg inspirert av de ulike toalettene til å skape stedspesifike verk. Uten et bestemt overordnet tema er det selve utstillingsformen som de enkelte har måtte forholde seg til, sier Higson.

Bartnes Andersson understreker at toalettene har ulikt klientell og ulike åpningstider.

– Bibliotektet, Solsiden og Sykehuset er blant de toalettene som er benyttes av mange mennesker på dagtid. Mens Olavshallen og utestedet Blæst har kveldsåpent. Sistnevnte er kun åpen mellom kl. 22-02. Så vi når jo ikke ut til absolutt alle. Dette er eksperiment, og sentrum ble et begrenset valg.

Synliggjør samtidskunsten
De skulle gjerne ha inkludert de frittstående toalettene rundt omkring i byen, eller andre toaletter ute i den offentlige sfæren, hvis det hadde vært enklere å få til.

–Det var vanskelig å få tak i de rette personene og de de riktige tillatelsene. Derimot var det atskillig lettere å samarbeide med de private bedriftene og institusjonene. De er selvfølgelig interessert i den oppmerksomheten som dette utstillingskonseptet får under Trondheim Open, begrunner Higson.

Kuratorene er glade for å få deres utstillingsprosjekt inn i programmet til Trondheim Open.

– Med Trondheim Open vil kanskje de fleste være mer oppmerksom på sine omgivelser. Folk vil kanskje lettere forstå at dette er kunst når de ser ting på toalettet, sier Higson.

– Mange kan oppleve samtidskunst som noe vanskelig og uforståelig. Som en nøtt. Derfor gav vi utstillingsprosjektet tittelen ”Nøtter kan spises eller kastes”. – Vi håper at prosjektet kan føre til en nysgjerrighet for å se mer samtidskunst, sier Bartnes Andersson.

Trondheim Open arrangeres 8. til 9. oktober og er et samarbeid mellom byens kunstinstitusjoner, Trøndelag Bildende Kunstnere og en rekke andre aktører i byen kunstmiljø. Målene er å vise frem et bredt spekter av samtidskunst, styrke Trondheim som en dynamisk samtidskunstarena, og synliggjøre infrastrukturen i det lokale kunstfeltet for publikum og tilreisende. Plakater, kart og gratis buss skal hjelpe publikum til å komme seg rundt mellom de ulike visningsstedene, kunstverkene og ateliene.

2 kommentarer - “Kunst på toalettet

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*