Styrking av kunstsentrene

Kulturministeren har vedtatt at den nyetablerte foreningen Kunstsentrene i Norge får 200 000 kroner til å styrke kunstsentrene sin posisjon i samfunnet.

Kunstsentrene i Norge ble startet 13. september i år og hittil har 8 av de 15 kunstsentrene meldt seg inn i foreningen og de fleste av de gjenstående kunstsentrene har meldt sin interesse. Foreningen har som mål å styrke det landsdekkende nettverket av kunstsentre ved å profilere og videreutvikle virksomheten ved disse.

Styreleder i Kunstsentrene i Norge, Rikke Komissar.

Annerkjennelse av kunstsentrenes arbeid
Den nyvalgte styrelederen for organisasjonen, og daglig leder av Akershus Kunstnersenter Rikke Komissar sier det er meget gledelig med denne anerkjennelsen av kunstsentrene fra kulturdepartementets side:

-Det er kjempehyggelig med penger til å tydeliggjøre og synliggjøre kunstsentrenes arbeid. Dette betyr at kulturministeren ser vår verdi og viktigheten av å formidle profesjonell kunst i hele Norge, sier Komissar til KUNSTforum.

Oppfølging av kulturloven
Hun mener videre at støtten er et viktig ledd for å oppfylle målsettingen i kulturloven som ble vedtatt i 2007 som stadfester at Staten skal sikre at alle har tilgang til et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.

– Gjennom dette nettverket av 15 kunstsentere dekker vi hele Norge. En tydeliggjøring av disse sentrene vil dermed bidra til å oppfylle den nye kulturloven.

Har dere noen konkrete planer for hva dere vil bruke pengene til?

– Det skal vi først og fremst diskutere på kommende styremøte. Men vi ønsker å utarbeide en felles årsrapport som skal vise alle kunstsentrenes arbeid og årsregnskaper for å tydeliggjøre det arbeidet som gjøres. Vi vil også se på muligheten for å arrangere debatter og seminarer, der kunstsentrenes rolle skal frem i lyset. Vi ønsker også å utarbeide en felles nettside som skal bidra til å fremme alle kunstsentrene, og synliggjøre nettverket. Noen midler vil kanskje også gå til felles annonsering. Og vi ønsker å hente inn foredragsholdere som kan bidra til økt profesjonalisering, avslutter Komissar.

De daglige lederne ved kunstsenterne har årlig hatt et felles møte, men det var først i fjor at det ble bestemt at man skulle arbeide for å etablere en felles forening for kunstsentrene.

De regionale kunstsentrene eies og drives av billedkunstnernes og kunsthåndverkernes distriktsorganisasjoner. Trøndelag senter for Samtidskunst, Vestfold Kunstnersenter, Hordaland Kunstsenter, Agder Kunstnersenter, Kunstsenteret i Oppland, Østfold Kunstnersenter, Kunstnersenteret i Møre og Romsdal og Akershus Kunstsenter er på det nåværende tidspunktet medlemmer av den nasjonale foreningen.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*