”Hurtige og nemme penger”

København: Kommunen har åpnet opp pengesekken for å kunne stimulere ungdommens kreativitet.

Et ungt kreativt hode fylt med gode ideer stoppes ofte av en stram pengepung når prosjekter skal settes ut i livet. Denne problemstillingen har København Kommune tatt tak i, og resultatet er at byen de siste årene har kunnet høste en mengde kreative perler fra unge, uetablerte kunstnere og idémakere.

København Kommune inviterte i 2007 150 unge til et idéseminar, der målet var å legge en ny plan for kommunens fordelingen av midler til ungdomskultur. Resultatet ble Snabslanten, en fast sum penger som deles ut uten en omfattende søkeprosess. Hver måned deler kommunen ut tilsammen 100 000 danske kroner, hvorav hvert prosjekt kan få opptil 30 000. Målet med prosjektet er at veien fra idé til handling skal være kort, slik at kreative idéer ikke skal falle døde om gjennom en omfattende byråkratisk søkeprosess, men heller komme hurtig og “uskadet” til livet. Man får pengene etter kort tid, og kriteriene for å få tildelt penger er enkle å overkomme. Samtidig er heller ikke kravene til avrapportering for omfattende. På den måten holdes den kreative gnist i live gjennom hele prosessen.

Siden Snabslanten ble opprettet har en lang rekke prosjekter blitt satt ut i livet, i form av kulturelle arrangementer som workshops, konserter, installasjoner og mindre utstillinger, samt prosjekter med høyere kunstneriske ambisjoner. Et eksempel på dette er installasjonen “NATüR” av Olav Hesseldahl. Installasjonen som skulle forestille en kunstig skog, var plassert på Skt. Hans Torg i sentrum av København, og fikk på grunnlag av det sitt humoristiske navn Skt. Havns Skog. “Skogen” tematiserte i tråd med Københavns enorme fokus på klima storbyens behov for å tre tilbake til det naturlige. Den besto av 2 x 3 forskjellige tresorter i kryssfiner, og var med en humoristisk og naivistisk estetikk plassert på en bakketopp i kunstgress. I en uke kunne torgets besøkende og forbipasserende betrakte verket, og spesielt de små, som var like store som trærne selv, beæret verket mye positiv oppmerksomhet.

Et annet prosjekt som har blitt satt ut i livet på bakgrunn av Snabslantens støtte er “Lirekassen”. En DJ-sykkel, eller mer konkret beskrevet en Christianiasykkel med et komplett DJ-sett montert i sykkelkassen foran på sykkelen. “Lirekassen” har vært sentrum for en rekke spontane gatefester i det Københavnske byrom. Noe som både har gitt den en slags kultstatus i de københavnske undergrunnsmiljøer, samt medieomtale.

Slagordet “hurtige og nemme penger” stemmer kanskje ikke helt overens med kommunens vanlige holdning til pengestøtte, men gjennom Snabslanten har København Kommune løst oppgaven med å bevilge ungdomskulturen midler på en fornuftig måte, som gavner både de unge og byen.

Men man skal ikke glemme at denne litt naive måten å dele ut penger på, på lengre sikt kanskje vil være med på å omdefinere rammene for hva som kan omtales som kunst. Med et kulturpolitisk tiltak som Snabslanten kan man dermed spørre seg om København Kommune har gjort seg en bjørnetjeneste i forhold til å skape et grunnlag for utvikling av unge kreative miljøer, individer og et kreativt byrom. For slik ordningen er nå er den upåklagelig og man høster en masse gode frukter fra de unge kreative, men i et fremtidsperspektiv kan konsekvensen bli at kommunen får en situasjon som ikke er fult så fruktbar. Denne ukompliserte tilgangen til økonomisk støtte kan føre til at ambisjonene for hva slags prosjekter man ønsker å sette ut i livet senkes.

Bilder fra toppen:

Olav Hesseldahl: NATüR

Olav Hesseldahl: NATüR

Lirekassen (foto hentet fra Snabslantens hjemmeside)

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*