Redaktørskifte i KUNSTforum

Etter seks år ved roret, takker André Gali av som ansvarlig redaktør og Rasmus Hungnes kommer inn.

RasmusHungnes

I 2009 startet André Gali, Nicolai Strøm-Olsen og Tore Næss opp KUNSTforum, med Gali og Strøm-Olsen som ansvarlige redaktører. De siste seks årene har KUNSTforum vært det eneste nordiske tidsskriftet som konsekvent dekker både samtidskunst og historisk kunst og kultur. Journalistisk tilnærming og sjangerbredde har vært vektlagt, og kunstnere, kuratorer, gallerister, museumsledere og andre har fått komme til orde gjennom intervjuer, essayer og kritiske reportasjer. For KUNSTforums redaksjon har det vært viktig at aktørene i feltet selv får uttale seg om kunstfaglige, samfunnskritiske og kulturpolitiske problemstillinger, for å skape en bredde i den offentlige samtalen om kunst.

Med ny ansvarlig redaktør på plass, er hensikten å fortsette dette. Rasmus Hungnes er kunstner, kurator og skribent og vil ha det øverste redaksjonelle ansvaret for magasinet i tiden framover. Redaktørskiftet omtales i Kunstkritikk i dag og der sier Hungnes at:

– Det er både utfordrende og inspirerende å komme inn i en allerede etablert infrastruktur.

– Kunstforum har et noenlunde definert format. Som redaktør ønsker jeg å utforske dette formatet, undersøke hvordan det kan brukes til å katalysere og stimulere samtalen om hva kunst er og kan være på nye måter. Endringer vil trolig skje gradvis, gjennom en kontinuerlig prosess. Kunstfeltet er, og bør være, i konstant endring, og det er naturlig at tekstproduksjonen – som også er kreativ – speiler dette, viktig at man våger å sprenge formatene, sier Hungnes videre til Kunstkritikk.

Også atroppende redaktør André Gali er sitert i Kunstkritikk og sier følgende om å gi fra seg ansvaret til Hungnes:

– Etter å ha preget bladet i en såpass lang periode, føles det riktig å gi det redaksjonelle ansvaret videre til noen som kan bringe inn andre perspektiver og har noen andre ideer enn meg, sier Gali.

Siden oppstarten har KUNSTforum publisert saker på både nett og papir, og siden 2010 har det også vært engasjert egne redaktører for nett på grunn av et mål om jevn og høy aktivitet. For tiden er det Mari Rustan som er nettredaktør, med base i Stockholm.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*