KUNSTforum innkjøpt

Seks år etter oppstarten, har KUNSTforum kommet med på Kulturrådets innkjøpsordning for allmenne kulturtidsskrift.

Nicolai Strøm-Olsen, André Gali og Monica Holmen. Bildet er tatt under KUNSTforums 5-årsjubileums som ble feiret på Prosjektskolen ifjor.

Nicolai Strøm-Olsen, André Gali og Monica Holmen. Bildet er tatt under KUNSTforums 5-årsjubileum som ble feiret på Prosjektskolen i fjor.

De siste seks årene har KUNSTforum vært det eneste nordiske papir-tidsskriftet som konsekvent dekker både samtidskunst og historisk kunst og kultur. Journalistisk tilnærming og sjangerbredde har vært vektlagt, og kunstnere, kuratorer, gallerister, museumsledere og andre har fått komme til orde gjennom intervjuer, essayer og kritiske reportasjer. For KUNSTforums redaksjon har det vært viktig at aktørene i feltet selv får uttale seg om kunstfaglige, samfunnskritiske og kulturpolitiske problemstillinger, for å skape en bredde i den offentlige samtalen om kunst.

Høsten 2014 innlemmet KUNSTforum en egen samfunnsseksjon i papirutgaven der kontekstene som omgir kunsten vies plass og utforskes, det være seg kulturelle, politiske, geografiske eller ideologiske kontekster. Tilbakemeldingene har vært positive.

KUNSTforum ble startet i 2009 av André Gali, Nicolai Strøm-Olsen og Tore Næss, og i 2012 kom Monica Holmen inn som redaktør sammen med ansvarlig redaktør André Gali. Siden oppstarten i 2009 har driften i stor grad vært idealistisk, og utallige timer på kveldstid, helger og i ferier er lagt ned i hver eneste utgave av tidsskriftet. Når Kulturrådet nå innlemmer KUNSTforum i innkjøpsordningen, så vil det ha stor betydning for driften videre.

– Å bli innkjøpt gjør oss absolutt ikke rike, men vi slipper å nå å bekymre oss for å stramme inn på grensen til nedleggelse, sier Nicolai Strøm-Olsen, daglig leder i KUNSTforum.

Helt siden oppstarten har KUNSTforum hatt distribusjon i Narvesen-kiosker og flere museumsbutikker. Kulturrådets innkjøpsordning medfører at magasinet også blir distribuert på en rekke av landets biblioteker.

– Vi håper selvsagt at dette vil medføre at desto flere lesere vil få øyene opp for magasinet, sier redaktør Monica Holmen.

– Å komme på innkjøpsordningen er en stor anerkjennelse av det arbeidet redaksjonen og alle vår dyktige skribenter har lagt ned i tidsskriftet gjennom disse seks årene. Vi har hele tiden ment at vårt bidrag til den offentlige samtalen om kunst har vært betydelig, og nå opplever vi at Kulturrådet anerkjenner den innsatsen som er gjort, sier avtroppende redaktør André Gali.

Ordningen trer i kraft fra 2016 og omfatter til enhver tid 15 allmenne kulturtidsskrifter. Andre tidsskrift som er på innkjøpsordningen er blant annet det feministiske tidsskriftet FETT, Norsk Shakespeare- og Teatertidsskrift, Nytt Norsk Tidsskrift, Kunsthåndverk og Syn og Segn.

I tillegg til papirutgaven publiserer KUNSTforum jevnlig saker på nettsiden Kunstforum.as der Mari Rustan har vært engasjert som redaktør siden 2014.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*