Spania i Norge

Performance Art Oslo (PAO) arrangerer i helgen EXCHANGE España – Norge, hvor spanske og norske performancekunstnere møtes.

Domix Garrido. ©Performance Art Oslo

Domix Garrido. Gjengitt med tillatelse fra Performance Art Oslo

Performance Art Oslo startet opp høsten 2012, og som fagorganiasjon har de til hensikt å jobbe for performancekunsten i Oslo. Et av målene deres er å dra igang en rekke ulike samarbeidsprosjekter og utvekslingsprosjekter, og denne helgen går det første av et slikt prosjekt av stabelen. Exchange España – Norge er et utvekslingsprosjekt mellom Spania og Norge innen performance.

Selve performancene vil finne sted i en konsentrert og samlet setting lørdag 5. april. Eksakt hva som skal vises har vært under utarbeidelse denne uken. Det er åtte kunstnere som er involvert i prosjektet, og i løpet av uken har de både utvekslet eksisterende arbeider og utviklet nye. Det er en rekke interessante kunstnere PAO har invitert til dette arrangementet, som alle tar tak i ulike temaer.

Ida Grimsgaard. ©Performance Art Oslo

Ida Grimsgaard. Gjengitt med tillatelse fra Performance Art Oslo

Ikke én definisjon
Et ønske om å ikke snevre inn performancebegrepet til én definisjon er vesentlig for PAO, noe som også gjenspeiles i flere av de deltagende kunstnernes praksis.

Franzisca Siegrist for eksempel jobber ofte med det interdisiplinære, for slik å utforske en rekke ulike temaer. «Temaene kan variere, men de er alltid knyttet til hverdagen og det sosiale livet. Resultatet av mine arbeider spenner fra det absurde til det poetiske, og er ofte stedsspesifikke verk.»

Også i Inger-Reidun Olsens arbeider finner man en tverrfaglighet. Med bakgrunn som danser skaper hun performancer som trekker veksler på dansen, med en tydelig kroppslig tilstedeværelse. Det samme gjelder for Susanne Irene Fjørtoft og Ida Grimsgaard. Begge har bakgrunn fra teater og scenografi, noe de begge trekker veksler på i sine verk.

Temaer som angår det personlige og det sosiale kommer til uttrykk i Ana Mateys prosjekter. Om sine performancer har hun sagt «Mine verk kommer av utforskning av personlige bekymringer knyttet til tid og identitet i samfunnet.» I sine verk bruker hun alle mulige tilgjengelige materialer og elementer, men først og fremst egen kropp.

Politiske undertoner er latent i både Sergio Muro og Domix Garridos verk, mens mulighetene for interaksjon med publikum og hvordan det kan bidra til verkets eksistens, opptar Isabel León. Leóns performancer tar ofte form som spill, utfordringer eller eksperimenter hvor publikum gjøres til protagonistene.

Med en slik blanding av uttrykk, og med kunstnere hvis verk og performancer har blitt oppført i alt fra tradisjonelle teatere, black boxer, gallerier og offentlig rom, er det tydelig at en unndragelse av en ensidig definisjon på performancebegrepet ligger til grunn for lørdagens visning. Hva de konkrete performancene vil bli, gjenstår å se på lørdagens visning.

Et annet mål for PAO er å involvere et større publikum i performancekunsten, og de inviterer derfor publikum til samtale og diskusjon med kunstnerne etter visning.

Fakta
EXCHANGE España – Norge er et utvekslingsprosjekt mellom Spania og Norge innen performancekunst, realisert takket være EØS-midler.

Sted: Atelier Nord ANX
Tid: lørdag 5. april kl. 17.00
Kr. 50,- (kontant)

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*