KUNSTforum #1 2014

Hovedsaker: Marius Engh, Elmgreen & Dragset, Jacob Dahlgren, Anna Daniell, Iver Jåks, Another Space, Düsseldorf (reportasje), Norge før 1814 (reportasje).

hit for å abonnere!

kunstforum_1_2014_omslagRedaksjonen
Ansvarlige redaktør: André Gali
Redaktør: Monica Holmen
Medvirkende redaktør: Trine Otte Bak Nielsen
Redaksjonsråd: Are Blytt, Joakim Borda, Randi Grov Berger, Per Kristian Nygård, Marit Strømmen, Hanne Cecilie Gulstad, Magnus Bons, Helena Björk.

Øvrige medarbeidere
Hanne Cecilie Gulstad, Magnus Bons, Charis Gullickson, Julie Lillelien Porter, Amalie Marie Selvik, Tove Ådland Sørvåg, Christina Fagerström, Ytter: Anne Marthe Dyvi, Julie Lillelien Porter, Angjerd Rustad, Tonje Gjevjon (tegneserie).
Korrektur: Tove Sørvåg, Wenche Emily Nessler. Oversettelse: David Almnes.
Forsidefoto: Marius Engh (Foto: Samuel Jordan Rosenfeld).
Innhold

 • s. 5      Leder/ bidragsytere
 • s. 6      Profiler: Olli Keränen, Anders Sletvold Moe, Cajsa von Zeipel, Maiken Bent
 • s. 10    Hverdagslige abstraksjoner og instruksjoner – Jacob Dahlgren forteller om sine prosjekter som befinner seg et sted mellom skulptur, installasjon og selviscenesettelse
 • s. 14     S for skulptur, K for kontekst – i en utforskning av en skulpturs sjel og verdi, prøver Anna Daniell ut ulike kontekster å plassere skulpturen i
 • s. 20     Kunstnerduoen – skillet mellom privatliv og kunstprosjekter er vagt i Elmgreen & Dragsets verk
 • s. 26     Den moderne samiske kunstens far – Iver Jåks innlemmer det samiske i sine verk, og står som en vesentlig for en norsk modernisme
 • s. 28    Portrett – Marius Engh forteller om sine verk hvor det å legge til rette for ulike lag av mening står sentralt
 • s. 34    Fra frodig handelspatrisiat til billedfattig folkestyre? – kuratorene Nils Messel og Mai Britt Guleng tegner opp en annen historie om kunsten i Norge før 1814
 • s. 38    Düsseldorf – Et annet Norge – Det norske selvbildet ble ikke skapt i Norge, men i Düsseldorf
 • s. 42     Workspace: Munan Øverlid
 • s. 44     Content: Kajsa Cxzy Andersen
 • s. 46     Context: Another Space
 • s. 48     Bokforum
 • s. 50     Kalender

Selected articles in English:

 • s. 54     Jacob Dahlgren
 • s. 55     Anna Daniell
 • s. 57     Elmgreen & Dragset
 • s. 58     Marius Engh
 • s. 60     Düsseldorf
 • s. 62     Another Space
 • s. 62     Essay

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*