Kunstforum fornyer seg

Kunstforum starter det nye året med mobilvennlig nettside og ytterligere fokus på essays, debatt og kunst- og institusjonskritikk.

Kunstforums nettside slik den så ut tidligere.

Kunstforums nettside slik den så ut tidligere.

Kunstforum går nå inn i sitt femte år som utgiver av en nettavis og et papirtidsskrift. Da Kunstforum startet opp i 2009 var målet å «belyse maktkonsentrasjon i kunstlivet, utfordre lukkede strukturer og forsøke å fremme en kritisk offentlighet». I tillegg til kritiske reportasjer i papirutgaven, og debattinnlegg og kritikk på nett, har Kunstforum arrangert paneldebatter. Kunstforum ønsker nå å styrke nettsiden med flere meningsytringer, få frem nye stemmer og bidra ytterligere til maktspredning i kunstfeltet.

– Når vi ser tilbake på fire og et halvt års publisering av artikler på nett og i papirutgaven, er vi svært fornøyd med det vi har fått til så langt. Vi har bygget opp og fremmet en rekke nye kritikere og skribenter, vi har fått flere av kunstfeltets sentrale aktører i tale i kritiske reportasjer, og vi har arrangert en rekke debatter som har skapt stor interesse og trukket mye folk. Nå ønsker vi å systematisere denne satsningen ytterligere, i første omgang med et redesign av nettsiden som synliggjør dette fokuset, forklarer ansvarlig redaktør André Gali.

Kunstforum slik den nye designet ser ut på iPad.

Kunstforum slik det nye designet ser ut på iPad.

Fremme en dynamisk kunstoffentlighet
Nettsiden er gjort mobilvennlig slik at den tilpasser seg skjermen på smarttelefoner og nettbrett som iPad, og har fått nye kategorier som understreker tyngden som legges på kritikk og meningsytringer.

– Kunstforum vil fortsatt publisere nyheter, billedblogger og intervjuer, og samtidig som vi vil understreke at vi omfavner både kunstutstillinger, kunstnerskap og innholdsproduksjon, har vi også et stort antall artikler med kritiske og analytiske blikk på kunstfeltets institusjoner og kulturpolitikk, understreker Gali.

Målet er å slippe til et bredt spekter av meninger og bidra til å fremme en mer dynamisk kunstoffentlighet enn den vi ser idag. Det nye designet skal også understreke at nettsiden og papirutgaven er delt og tilbyr ulike typer artikler.

– Papirutgaven har hele tiden dyrket dybdeintervjuene, kunsthistoriske essayer og større kritiske reportasjer, mens nettsiden har tatt seg av kunstkritikken, debattinnlegg, nyheter, billedblogger – det som har høy aktualitet og ikke kan vente med å publiseres. Nettsakene leses ofte på mobiltelefonen og deles og diskuteres i sosiale medier, derfor tilrettelegger vi enda mer for dette nå, oppsummerer Gali.

Kunstforum satsning nett featurebilde2

Nettsiden er utviklet og designet av Rune Johnsrud / ultrafunk.com.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*