Mari Slaattelid er årets filmfestivalutstiller

Filmfestivalutstillingen Himmelsentrum åpner 15. august i Haugesund Billedgalleri. Her utforsker Mari Slattelid et takmaleri av Giovanni Battista Tiepolo.

Mari Slaattelid: Himmelsentrum, 2013, olje og lakk på lerret.

Mari Slaattelid: Himmelsentrum, 2013, olje og lakk på lerret.

I en pressemelding fra Den norske filmfestivalen, Haugesund Kunstforening og Haugesund Billedgalleri ble det torsdag 25. juli avslørt at Mari Slaattelid (f. 1960) er årets filmfestivalutstiller.

Slaattelid skal vise utstillingen Himmelsentrum/ Sky Centre i Haugesund Billedgalleri fra 15. august i år. Utstillingen åpner parallelt med den internasjonale filmfestivalen i Haugesund og består av rundt tyve oljemalerier, malt på aluminiums- og pleksiplater.

– Ein del av arbeida knyter seg til eit spesifikt takmaleri av Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770), med tittelen «La Virtù e la Nobiltà vincono l’Ignoranza»/ «Dygda og eit nobelt sinnelag sigrar over fåkunna». Tiepolos maleri er eit karakteristisk himmellandskap og «forsvinningsnummer» der menneske representerer dygdene og set i scene korleis det gode sigrar over det vonde. Ut av dette teatret har eg lånt det minst underhaldande, det symmetriske omrisset, og viljen i det slutta formatet til å presentere ein heilskap, ein kosmologi, forteller Slattelid i pressemeldingen.

E0EAAB63-168B-428D-8E12-A8DCCDC11EA8Slaattelid har repetert Tiepolo i ulike formater, i stående og liggende versjonar og i distinkte, skarpt definerte farger.

– Omrisset eg har brukt er ein litt inflatert grafisk figur med minningar om reklameskilt og kommodespeglar ingen vil ha. I himlinga i eit veneziansk palass er forma eit slags arkitektonisk rest-areal og ei negativ form, eit asurblått auga i sentrum av taket, innanfor rokokko-eller barokkrammene sin siste sirkel. For meg har takforma vore ein ny tilgang til landskapet, som eg alltid er ute etter. Når ein i bilde etter bilde held fast ved samme form, fristiller ein seg på andre felt, til dømes i arbeidet med å byggje  ein karakter  av få og optimalt verksame fargar. Tiepolo set motsetnader i scene på blå botn, eit himmelsentrum i rommet, eit landskap for vektlause.  I parafrasene har eg sett mi lit til fargearbeidet, ekstasen i det stilleståande, konfrontative, todelte. Når horisonten reiser seg, er den eit hjørne å runde: Tiepolos omriss dreg med seg minnet om at dette er landskap. Allegorien er erstatta av to fargar langs ein akse midt i bildet og tablået er henta ned frå taket til augnehøgd på galleriveggen, sier Slaattelid.

Slaattelid arbeider hovedsakelig med maleri, men også tegning og fotografi. I maleriet vektlegger hun billed-ideens samspill med uttrykkskraften i farge og overflate. Bildene kan ha innslag av tekstfragmenter, logo-lignende figurer og ornamenter, eller de kan være rene landskaper. Slaattelid benytter gjerne konkrete verk fra kunsthistorien som portaler til resonnement om bilder, og til den tvetydige, men fundamentale verdien kunst har i den store sammenhengen.

Kunstkritiker Arve Rød beskriver utstillingen slik i en tekst skrevet for Filmfestivalutstillingen:

Himmelsentrum er, som Slaattelids kunst for øvrig, en invitasjon til å reflektere over kunst som noe udefinerbart og i positiv forstand «til overs» – noe som ligger mellom påståelighet og tvil, som finner et rom mellom på den ene siden det trivielle ved tingene og hverdagslivet, og på den andre et stort alvor, med potensial til å ta inn over seg liv og død.

Slaattelid er utdannet ved kunstakademiene i Bergen, Düsseldorf og Oslo og regnes som en av de fremste norske kunstnerne i sin generasjon. Hun har stilt ut ved og er representert av sentrale norske og nordiske kunstinstitusjoner, som Astrup Fearnley Museet, Nasjonalmuseet, Louisiana (Humlebæk), Statens Museum for Kunst (København), og Kiasma (Helsinki).

Himmelsentrum/ Sky Centre åpner 15. august i Haugesund Billedgalleri. Filmfestivalutstillingen åpnes av styreleder i Den norske filmfestivalen, Knut Even Lindsjørn.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*