Historisk uke for Munch-museet og Nasjonalmuseet

Denne uken ble det vedtatt at både Munch-museet og Nasjonalmuseet skal ligge i Fjordbyen.

Oversiktsbilde Vestbanen. © MIR AS, Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, Statsbygg.

Oversiktsbilde Vestbanen. © MIR AS, Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, Statsbygg.

Denne uken har vært en historisk uke for Oslo by og det norske kunstfeltet da vedtak i byrådet og stortinget har sikret at både Munch-museet og Nasjonalmuseet får nye bygg i Fjordbyen. Allerede i høst åpnet Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen i et nybygg tegnet av Renzo Piano. Med åpningsutstillingen To be with Art is all we ask har det nye museet allerede trukket mange besøkende og fått internasjonal oppmerksomhet.

Det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen - Sal for samtidskunst. Fotograf/kilde   Statsbygg / Kleihues + Schuwerk

Det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen – Sal for samtidskunst. Fotograf/kilde Statsbygg / Kleihues + Schuwerk

En stor dag for kunsten
Med vedtak om nytt Munch-museum og nytt Nasjonalmuseum på plass tegner den nye bydelen – Fjordbyen – som strekker seg langs kaia fra Frognerkilen i vest til Sydhavna i sørøst, til å bli et sentralt område for kunst og kultur. Munch-museet, som tross stor ueninghet og lang tid med uvisshet likevel får sitt Lambda-bygg i Bjørvika, planlegges åpnet i 2018, mens Nasjonalmuseet vil åpne i 2019 på Vestbanen.

I en pressemelding fra Nasjonalmuseet som kom igår sier museets direktør Audun Eckhoff at «dette er en stor dag for for Norge og kunsten. Det nye museumsbygget vil gi Oslo og Norge en vesentlig sterkere og tydeligere posisjon innen visuell kunst. Kunsten vil fremstå med lavere terskel og bredere publikumsappell enn i dag. Jeg ser frem til å kunne ønske velkommen til Nasjonalmuseet på Vestbanen.»

Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten

Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten

Smertefulle prosesser
Da Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design ble etablert i 2003 som en sammenslåing av Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst og Arkitekturmuseet, var en forutsetning for sammenslåingen at museet skulle ha et samlet nybygg.

Ti år senere er det vedtatt at det nye bygget, tegnet av Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH og med et samlet areal på 54 600 kvadratmeter (13 000 kvadratmeter utstillingsareal), skal bygges. Det hører til historien at det har vært mye motstand til både sammenslåing og flytting, for eksempel blir ikke Nasjonalmuseet – Arkitektur med inn i de nye lokalene – de forblir i sin bygning på Bankplassen, som ble ombygget og bygget til av Sverre Fehn og nyåpnet i 2008.

Også to av museets direktører, Sune Nordgren og Allis Helleland, har måttet gå av som resultat av interne konflikter og kritikk fra kunstfeltet i forbindelse med sammenslåing og planlegging av flyttingen. Det har også hersket mange konflikter rundt Munch-museet den siste tiden, både personalkonflikter og politisk uenighet rundt nytt museumsbygg.  Derfor er det en historisk uke når begge museene er vedtatt bygget.

Lambda-med-elva2En ny kunstscene
Med tre nye museer sentralt og i gåavstand fra hverandre, er det grunn til å tro at Fjordbyen vil endre det nasjonale kunstfeltets infrastruktur, noe redaktør André Gali diskuterte med Astrup Fearnley Museets direktør, Gunnar Kvaran, og Nasjonalmuseets direktør, Audun Eckhoff, i artikkelen «Museum of your dreams» som ble publisert her på Kunstforum i fjor høst (på engelsk). Der sier blant annet Kvaran at: «With the museums in place, the whole landscape of the city will change.» Noe han mener har sammenheng museenes tilgjengelighet for et større og bredere piblikum.

Om seg selv sier Nasjonalmuseet i pressemeldingen at dets «beliggenhet og samlede kulturelle kraft vil i seg selv gi kunst, arkitektur og design en ny synlighet for publikum og bedre tilgjengelighet for bredere lag av befolkningen.» Dette er noe kulturminister Hadia Tajik stemmer i:

-Endeleg ser det ut til at Nasjonalmuseet kan få bygningsfasilitetar som kan oppfylla dei krava som i dag vert stilte til forsvarleg forvaltning og engasjerande formidling av visuell kunst. Eg er viss på at nybygget vil føra til at mange vil få større interesse for dei eineståande samlingane som Nasjonalmuseet forvaltar.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*