Betrakterens regnbue

Olafur Eliasson, Your Rainbow Panorama, AROS, Århus, Foto – Monica Holmen

Olafur Eliasson har skapt en regnbue som troner på ARoS Kunstmuseum i Aarhus’ tak. Your Rainbow Panorama er det himmelske høydepunkt i museum inspirert av Dantes’ Den Guddommelige komedie.

Your Rainbow Panorama er en 150 meter lang og tre meter bred tunnel av gjennomsiktig glass farget i alle regnbuens farger. Plassert på taket av ARoS tilbyr den ikke bare panoramautsikt over Aarhus filtrert gjennom regnbuens farger, men den minner også om en glorie. Tankene går i retning av en idé om kunsten som noe guddommelig.
– Det kan kanskje betraktes slik, funderer Eliasson. Men Your Rainbow Panorama handler mer om museets forbindelse til byen, og hvordan museet betraktes fra byen. Det handler om hvordan generere de aktive byrommene, og «brande» selve byrommet fremfor byen som sådan.
Eliasson påpeker hvordan «branding» av byrom fort kan føre til at de oppleves som statiske og flate. Men, utdyper han, det er nettopp her verkets potensiale ligger;
– Et byrom er noe man kan ha et intimt forhold til, på samme måte som man kan til et kunstverk. Det er noe man lærer å kjenne. Samtidig handler det her om å prege rommet.

Olafur Eliasson

Rom knytter byen sammen
Nettopp rommet er en vesentlig bestanddel i alle Eliassons verk; det tematiseres, brytes opp og omformes. I relasjon til Your Rainbow Panorama er derimot rommet noe utydelig; hvilket rom snakker man om når verket utgjør en konstruksjon på et museumstak uten en hvit kube rundt til å problematisere? Er det himmelrommet kanskje? Eliasson humrer;
– Det er ikke godt å vite, kanskje er det nettopp himmelrommet? Uansett er det mange sanselige rom i dette verket. Samtidig kommer også Aarhus’ mange rom til syne bokstavelig talt gjennom Your Rainbow Panorama.
Han utdyper;
– De ulike bydelene i Aarhus knyttes sammen gjennom verket. Når du fysisk befinner deg i én bydel så ser du kun denne ene bydelen, og kan ikke forholde deg til de andre. Men når du står i Your Rainbow Panorama kan du betrakte alle bydelene omtrent på samme tid; du kan lettere se dem i forhold til hverandre og knytte dem sammen, forklarer Eliasson.
– Slik fungerer Your Rainbow Panorama som et overblikkets rom, og man kan kanskje snakke om et polyfonisk rombegrep? Noe jeg for øvrig tror er til stede i vår underbevissthet hele tiden.
Når en kunstner skaper verk som dette; regnbuetunneler av glass man kan bevege seg inn i, blir man nysgjerrig på hva det er som egentlig inspirerer vedkommende. I Eliassons tilfelle dreier det seg stadig om rommet, men også mennesket;
– Jeg er opptatt av hvordan mennesker skaper rom, og hvordan rom skaper mennesker. Samtidig er det viktig å poengtere at det dreier seg om flere typer om; landskapsrom, følte rom, konkrete rom.

Olafur Eliasson, Your Rainbow Panorama, AROS, Århus, Foto – Monica Holmen

Stedsspesifikk regnbue
Regnbuen er i seg selv et meget ladet symbol, og de fleste får en eller annen assosiasjon i møte med en regnbue. Men hvilken betydning legger Eliasson selv i regnbuen?
– Regnbuen er først og fremst noe vi kan se takket være fargene; den består av bølger som synliggjøres av fargene.
– Samtidig representerer regnbuen diversitet og mangfold. Det er et velbrukt symbol i mange sammenhenger i samfunnet, poengterer han.
I forbindelse med ARoS har imidlertid fargene også en mer stedsspesifikk betydning kan Eliasson fortelle;
– I det moderne skandinaviske maleriet var fargen og lyset viktig, som hadde en helt spesiell plass i samtidens kunstliv. Mange av disse malerne kan man se her i museet på nivå 8, og sånn sett dreier Your Rainbow Panorama seg også mer indirekte om ARoS og museets forhold til lys og farge.
Dette er imidlertid ikke den eneste tilknytningen verket har til museet; ARoS er bygget med utgangspunkt i Dante’s Guddommelige Komedie, og utstillingskonseptet De 9 Rum danner Helvete. Your Rainbow Panorama troner på taket som en figurasjon over Himmelen, og det er noen tydelige likheter mellom de to verkene;
– Jeg er opptatt av hvordan man kan samle museet i en større fortelling, og Dante’s Guddommelige Komedie er en slik fortelling; fordi mange kan identifisere seg med den. Slik er også intensjonen med Your Rainbow Panorama, utdyper Eliasson.

Betrakteren som medskaper
For Eliassons verk handler blant annet om hvordan man opplever et kunstverk, alene eller sammen med andre. Selv stiller han seg spørsmålet;
– Hva vil det si å være der oppe i regnbuen sammen med andre mennesker? Dette verket vil utgjøre en ramme for ulike mennesker; her kan de dele noe og ha noe til felles.
Samtidig poengterer Eliasson at regnbuen er forskjellig avhengig av betrakteren;
– Alle har et personlig forhold til en regnbue, og i møte med den kan det samme oppstå som for eksempel på et loppemarked; man finner en liten ting, en skatt, som bare en selv vet om. Denne lille tingen vil ikke ha samme betydning for alle og enhver, og slik er det også med regnbuen; ingen ser den samme regnbuen.
Betrakteren er med andre ord en vesentlig del av Eliassons verk, og Your Rainbow Panorama er intet unntak. Men det er på mange måter snakk om et arbitrært forhold mellom regnbuen og betrakter;
– Det som er interessant med en regnbue er at den endrer seg med hvordan man plasserer seg i forhold til den; hver betrakter vil oppleve den på sin måte. Det dreier seg om en rekke meget unike opplevelser, men alle med utspring i det samme fenomenet, det samme kunstverket.
Eliassons verk kan med rette beskrives som fenomener, immaterielle som sådan. I disse fenomenene ligger en direkte henvendelse til betrakterne, forteller han, som særlig kommer til uttrykk i titlene han gir mange av sine verk; de begynner ofte med «your» hvilket er tilfelle med Your Rainbow Panorama også;
– I en slik tittel ligger en bevisst avskrivning av mitt forfatterskap som kunstner. Vi – du og jeg – konstruerer og skaper kunstverket sammen. Verket er avhengig av betrakteren, av sin bruker.

Olafur Eliasson, Your Rainbow Panorama, AROS, Århus, Foto – Monica Holmen

Evig vennskap
Med sin avhengighet av betrakter kommer kanskje verkets essens og Eliassons hensikt desto bedre til syne;
– Jeg er opptatt av hvordan det er å være menneske i samfunnet i dag. Hvordan føler man seg knyttet til samfunnet? Hvordan skaper vi demokrati? Hvordan former vi samfunnet? For meg er alle disse aspektene knyttet sammen, og gjennom mine arbeider føler jeg at jeg deltar i denne diskusjonen, forklarer han.
Til syvende og sist er det likevel regnbuens samlende effekt han håper på;
– Jeg håper Your Rainbow Panorama vil skape vennskap, og at den kan vare evig og alltid være relevant; noe som bevarer sin samtidighet i kraft av dialog.

***

Your Rainbow Panorama er et permanent verk på taket av ARoS Kunstmuseum i Aarhus. En enstemmig jury valgte Eliassons forslag i en konkurranse utlyst i 2005. Kunstverket er realisert gjennom et samarbeid mellom Eliasson, ARoS, Realdania og Aarhus kommune.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*