Uklare signaler i markedet

Auksjonshusene har det tungt for tiden. Men det betyr ikke at det kun er elendighet i kunstmarkedet.

I helgen gikk Frieze Art Fair av stabelen i London. Sammen med Art Basel, (Basel og Miami Beach)  er den en av de viktigste kunstmessene i verden. Frieze Art Fair sammenfaller i stor grad med starten av den viktige høstsesongen i kunstmarkedet. Årets Frieze gikk av stabelen temmelig nøyaktig ett år etter at verden og kunstmarkedet ble rammet av den internasjonale finanskrisen, og det kan være betimelig å reflektere litt over pulsen i markedet.

I dag, ett år etter krisen begynner markedene å stabilisere seg. Den 14 oktober passerte Dow Jones indeksen 10.000 poenggrensen, en svært viktig psykologisk grense. Sist gang Dow Jones passerte 10.000 grensen var 3 oktober i fjor, og da på vei ned. Siden mars har indeksen steget fra 6547 poeng. Samtidig leverer bankene J.P Morgen og Goldman Sachs knall resultater for tredje kvartal på henholdsvis $ 3.6 mrd og $ 2 mrd.  «Skandalebanken» Citigroup leverte riktignok et negativt resultat, men det var $100 millioner mindre en forventet.

Empire State Indeksen, som måler produksjon i New York State, viser de beste tall siden 2004, og den Tyske sentralbank regner med at Tyskland får en vekst på 1.5 prosent i 2010,  ikke himmelstormende sterkt, men bra mot en forventet tilbakegang på 5 prosent i 2009. Mye og glede seg over altså, men hva er konsekvensen for kunstmarkedet?

Presis hvilken effekt det vil ha er vanskelig å spå, men man kan anta at den er positiv. En grunn er at vi igjen ser vårtegn i økonomien, men vel så interessant er det at finanshusene Goldman Sachs og J.P Morgen begynner å betale ut store bonuser igjen. Altså vil en entusiastisk gruppe kunstsamlere, ofte kalt investment bankers, få penger igjen.

Spørsmålet er hvordan og når den vil slå ut?

Først kan man konkludere med at kunstens kommersielle infrastruktur, (som forenklet består av tre typer aktører: gallerier, kunstmesser og auksjonshus) ikke ble rammet likt av finanskrisen. Blant annet meldte Art Forum Berlin (23-27.sept), Art Basel (10 – 14. juni ) og Art Cologne (22 – 26 april) om rekord besøk, henholdsvis 40.000, 61.000 og 56.000, hvorav Art Basel og Art Cologne hadde besøk av 2.700 og 1.900 pressefolk. Frieze Art Fair kom opp i 60.000 besøkende, men satte ingen rekord. Disse tallene er ikke helt ubetydelig for messer som tar inngangspenger.

Å vurdere salget på en kunstmesse, rett etter den er avsluttet, er ingen eksakt vitenskap, da resultatene sitter igjen hos galleristene, men det meldes om relativt godt salg på Art Forum Berlin, Art Basel og Art Cologne. Frieze Art Fair gir så langt ut overraskende positive, og høye, salgstall. Blant de mest spektakulære kan nevnes at  Hauser &Wirth basert i London og Zürich solgte en Louise Bourgeois skulptur, “The Couple”, til en europeisk samling for $3.5 millioner, mens Neo Rauchs «Harmios» ble solgt for $1 million av New York galleristen David Zwirner.

Der det virkelig smalt for et år siden var hos auksjonshusene, og spesielt i England og USA.  Allerede 17. oktober 2008 på kveldsauksjonen for samtidskunst utstillingen på Sotheby’s falt omsetningen fra £ 34.864 mill i 2007  til £ 22.008 mill i 2008. I New York omsatte alle auksjonene på Christies og Sotheby’s høsten 2008 for mindre enn 50 % av lavest forventet omsetning. Siden har husene nedsatt forventningene. Våren 09 var mørk, riktignok kom dagsalget av samtidskunst på Sotheby’s i London innenfor forventet omsetning, men det er en mager trøst når den viktige kveldauksjon ikke nådde sitt minste mål.

Det er for tidlig å si noe om resultatene fra høstens salg, men så langt har det ikke vært veldig oppløftene. I høst har kun fem auksjoner ifølge One Art World nådd forventet omsetning. Av gode nyheter så slo Christies i Londons Post-War and Contemporary Evening sale den 16. oktober salgsforventningene med en omsetning på £9.5 millioner, mens Phillips De Pury hadde røde dager i London med sine samtidskunstutstillinger 17. oktober.

I det tyskspråklige området har auksjonshuset Dorotheum levert overbevisende resultater siden våren. Utstillingen av klassiske mestre 12. mai 2009 leverte svært gode resultater og moderne og samtidskunstauksjonen 13. mai var blant de best omsettende til Auksjonhuset. Resultatet var at Dorotheums «auksjonsuke» slo en tilsvarende uke i 2008.

I Norge fikk både Grev Wedel Plass Auksjoner og Blomquist en knekk i resultatet for 2008. Imidlertid kan det virke som om markedet slår tilbake noe raskere i Norge enn i England og USA. På Grev Wedels Moderne og Klassiske auksjon den 25. mai ble det satt flere overbevisende auksjonsrekorder, bl.a. for tresnitt av Nikolai Astrup (kr. 770.000), for tegning uansett kunstner (E. Werenskiold kr. 620.000), og for maleri av Thorolf Holmboe (kr. 400.000). Samtidig må det tas i betraktning at dette er en utstilling av historisk kunst, og disse ble som kjent ikke fullt så hardt rammet.

Hva kan man trekke ut av resultatene? Hvis man skal være generalist kan man si at kunstmessene har klart seg bedre enn kunstauksjonene, her må det imidlertid tas med i betraktning at flere messer la ned før finanskrisen, altså at denne delen av markedet til en viss grad allerede hadde tilpasset seg tøffere tider før det smalt. Man kan videre konkludere at asiatisk samtidskunst holder seg godt. Sotherby’s har hatt sine beste resultater i Hong Kong. Det tyske auksjonsmarkedet virker også mer vibrant enn det anglo-amerikanske og, historisk kunst holder seg bedre enn samtidskunst.

Tilsist kan man vente på at de gode tall i finansbransjen vil begynne å påvirke omsetningen på britiske og amerikanske auksjoner?

Kunstforum vil komme tilbake med flere tall fra auksjonsesongen og fra årets kunstmesser.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*