mening
Kulturen – et felles gode

Kulturen – et felles gode

Med «Skisse til en liberal kulturpolitikk: Kultur for kulturens skyld», vil forfatterne skape debatt omkring ideologien som ligger til grunn for etterkrigstidens...

mening
Ingen garanti

Ingen garanti

Kunstnernettverket vil skape en stipendordning som vil gi mange kunstnere muligheten til å utvikle seg profesjonelt. Norske Billedkunstnere (NBK) velger...