Redaktørskifte i KUNSTforum

Sjefredaktør Rasmus Hungnes trer av.

Idet vi skriver november 2018 er årets siste nummer ute, både den norske og den internasjonale, engelskspråklige utgaven. Disse markerer dessverre også avgangen til sjefsredaktør Rasmus Hungnes, som etter tre år, 11 utgaver KUNSTforum og et solid stykke arbeid som har løftet magasinet til nye høyder, nå har valgt å gå videre. I løpet av Hungnes’ redaktørperiode har leserne kunnet nyte godt av en rekke interessante temaer som har belyst både samtidskunsten og den historiske kunsten fra ulike vinkler, og som har bidratt til å løfte frem ulike og særegne stemmer i kunstfeltet.

Hungnes ble engasjert høsten 2015, og han videreførte den temaorienterte retningen som KUNSTforum allerede var godt inne i. Han markerte sin inntreden med en utgave der det kunstnerstyrte sto i fokus, ikke minst med tanke på at han selv som kunstner nå inntok en redaktørrolle og KUNSTforum med det på sett og vis ble kunstnerstyrt. Deretter fulgte temautgaver som dykket ned i det åndelige i kunsten, ulike samarbeidsformer på kunstscenen, kunst og mytologi, før 2016 ble rundet av med dyr i kunsten. Siste utgave i 2016 var også siste utgave i forrige format, før KUNSTforum gjennomgikk et redesign som ble lansert i og med første utgave i 2017. Derfra dykket magasinet ned i kunst og design, humor i kunsten, og ikke minst darkness – mørke. Hungnes har også dykket ned i urbanitet, landskap og nå sist kunstens mange rom.

I løpet av Hungnes’ periode har papirutgaven og temanummeret som format blitt spisset ytterligere. Temaer utover de typiske har dessuten bidratt til både sideblikk, skjeve blikk og besnærende dypdykk i kunstnerskap man trodde man allerede kjente.

Redaksjonen for øvrig takker for innsatsen, og ønsker Hungnes lykke til videre!

Følg med for offentliggjøring av veien videre på lørdag.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*