KUNSTforum-skolen i Bergen og Kristiansand

Å hele tiden utvikle nye stemmer som kan bidra i den offentlige samtalen om kunst og kultur, har vært en grunntanke i Kunstforum siden oppstarten. Nå tar vi dette et skritt videre, og starter opp Kunstforum-skolen. 

Den tyske forfatteren Thomas Mann var en  lidenskapelig  musikk og kunstkjenner.

Den tyske forfatteren Thomas Mann var en lidenskapelig musikk og kunstkjenner.

Brorparten av kulturkritikken er sjangerspesifikk. De som er interessert i litteratur leser om litteratur, de som er interessert i kunst leser om kunst, de som er interessert i politikk leser om politikk. Et overordnet mål for KUNSTforum-skolen er å bidra til å viske ut grensene, og på den måten skape flyt mellom forskjellige sjangre og interessefelt – for de har alle betydning i og for samfunnet. Målet med kurset er å utvikle nye skribenter som kan tenke kultur i breddeformatet. Deltagerne skal lære å skrive om kunst som om det var en del av sakprosa-sjangeren.

KUNSTforum-skolen avholdes i samarbeid med Bergen Kunsthall og Kristiansand Kunsthall. Interessert i å delta? Send en epost med cv og hvorfor du vil delta til kunstforum.as@gmail.com innen 1. mars.

Bergen Kunsthall

Bergen Kunsthall

Samling 1: Bergen Kunsthall: 25.–26. mars
1: Introduksjon om å skrive god sakprosa / kunstkritikk.
2: Besøke utstillinger i byen for å finne egnede utstillinger, verk eller tema å skrive om.
3: Diskusjon om egnede tema for leserinnlegg.
4: Deltagerne skriver leserinnlegg.
5: Presentasjon av leserinnlegg i plenum.
6: Ferdigstilling av innlegg.
7: Diskusjon rundt egnede tema for essay / intervju om kunst.
8: Deltagerne skriver en disposisjon til et essay / intervju. (i tilfelle intervju bør intervjuobjekt kontaktes.)

Mellom første og andre samling skal deltagerne skrive en skisse til essay / intervju, og sende til de andre deltagerne.

Kristiansand. Foto: Kanalbyen / Kjell Inge Søreide

Kristiansand. Foto: Kanalbyen / Kjell Inge Søreide

Samling 2: Kristiansand Kunsthall: 5.–6. mai.
1: Diskusjon om innleverte essay / intervju.
2: Innledning.
3: Refleksjon over tekster i lys av innledning.
4: Deltagerne skriver ferdig tekst.
5: Vandring rundt i utstillinger for å finne egnede nye saker.
6: Oppsummering.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*