Nordnorsk Kunstmuseum sender Balke til London

Nordnorsk Kunstmuseum og National Gallery i London samarbeider om å gi Peder Balke (1804–1887) sitt internasjonale gjennombrudd.

Knut Ljøgodt, med Peder Balkes "Marine" (1860-årene) fra Asbjørn Lundes samling, New York. Det store bildet t.h.er "Nordkapp" (1845), tilhører Sparebankstiftelsen DNB, deponert i Nordnorsk Kunstmuseum. T.v. bilder fra museets samling, samt fra Nasjonalmuseet, også dep. i NNKM.

Knut Ljøgodt, med Peder Balkes “Marine” (1860-årene) fra Asbjørn Lundes samling, New York. Det store bildet t.h.er “Nordkapp” (1845), tilhører Sparebankstiftelsen DNB, deponert i Nordnorsk Kunstmuseum.
T.v. bilder fra museets samling, samt fra Nasjonalmuseet, også dep. i NNKM.

Det er ikke ofte norske kunstnere får separatutstillinger på verdens viktigste museer. Noen ganger inngår norske kunstnere i kollektivutstillinger eller samlingsutstillinger, men de store solopresentasjonene pleier å være forbeholdt Edvard Munch (1863–1944).

I dag offentliggjør imidlertid Nordnorsk Kunstmuseum et samarbeid med National Gallery i London om en Peder Balke-utstilling. National Gallery ligger på Trafalgar Square i London og regnes som et av verdens mest prestisjefylte museer, ved siden av Musée du Louvre i Paris og Metropolitan Museum i New York.

Direktør Knut Ljøgodt legger ikke skjul på at han er stolt over samarbeidet om Balkeutstillingen. Han har lenge vært opptatt av at Norge må profilere flere historiske kunstnere enn Edvard Munch internasjonalt.

Peder Balke, Fra Nordkapp, (1860-årene)                                              Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø Foto: Nordnorsk Kunstmuseum

Peder Balke, Fra Nordkapp, (1860-årene)
Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø
Foto: Nordnorsk Kunstmuseuhistoriske kunstnere enn Edvard Munch i utlandet.

– Peder Balke (1804–1887) er romantikkens mest nyskapende kunstner, mener Ljøgodt.

– Han var den første norske kunstneren som malte den storslagne naturen i Nord-Norge, skildret i hans høyst særegne teknikk.

Utstillingen, som vises i Nordnorsk Kunstmuseum i sommer (14. juni–12. oktober), er den største utstillingen av Balkes verker i nyere tid. Til høsten skal utstillingen til National Gallery i London (november–april).

– I Tromsø viser vi rundt 70 verk, mens National Gallery vil gjøre et utvalg på rundt 50 malerier. Spesielt synes jeg det er spennende at det er første gang det vises en separatutstilling av Balke i den anglosaksiske verden.

Tidligere suksess samarbeid
Peder Balkes kunst ble imidlertid vist som en del av utstillingen Forests, Rocks, Torrents (2011) på National Gallery. Utstillingen ble opprinnelig vist i Nordnorsk Kunstmuseum i 2007 under tittelen Den ville natur, med norske og sveitsiske landskapsmalerier fra Asbjørn Lundes samling. I London ble utstillingen en stor suksess med 148.408 besøkende.

 I forbindelse med denne utstillingen ble Peder Balke svært godt mottatt i den britiske presse, forteller Ljøodt. Den gang omtalte The Daily Telegraph Balke som Norges glemte geni, og fortsatte:

«His expressionistic handling of thin paint brushed swiftly over the canvas in long fluid strokes looks like nothing else in the show. Wild, improvisatory and romantic pictures, like his little Seascape, were painted as early as the 1860s. Nothing quite like them existed elsewhere in European art for at least another 20 years.»

Mens avisen The London Evening Standard skrev:

«Peder Balke were brilliant in adapting observation of the real to a grandiose romanticism that perhaps (through engravings) owed more to John Martin than to Friedrich.»

Internasjonalt gjennombrudd
Den gode mottakelsen i 2011 gjør at Ljøgodt er optimistisk:

– Vårt mål er at dette samarbeidet skal skrive Peder Balke inn i verdens kunsthistorie! Han er en høyst særegen og nyskapende kunstner, og jeg tror han kan bli noe av en sensasjon blant et internasjonalt publikum.

– Tror du han er en kunstner som passer godt for den engelske smaken?

– Du kan vel si at en kunstner som J.M.W Turner (1775–1851) også arbeidet med atmosfæren og på samme måte som Balke begynte å eksperimentere med abstraksjon. Men vel så viktig mener jeg at Balke er en kunstner som taler til vår tid.

Hovedansvarlig for utstillingen er Nordnorsk Kunstmuseums direktør Knut Ljøgodt, i nært samarbeid med dr.philos. Marit Ingeborg Lange, som er den ledende eksperten på Balkes verker og for øyeblikket arbeider med en større monografi om kunstneren, samt kurator for 1800-tallets kunst ved National Gallery Christopher Riopelle.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*